LIMANOWSKI KLUB KRTKOFALOWCW - BESKID - SP9KRJ

POLSKA AMATORSKA KLUBOWA STACJA RADIOWA
przy Limanowskim Domu Kultury ul. B.Czecha 4, 34-600 Limanowa.

Czstotliwoci lokalne: VHF - 145.400 MHz FM | UHF - 433.400 MHz FM
Przemienniki: SR9L - 145.6875 MHz FM | SR9LI - 438.675 MHz FM | SR9DLI - 438.975 MHz DMR
Zobacz rwnie : QRZ.COM | HF100BL | Special Call: SN0L
Sie
Drukuj
Oglnopolskie wiczenia cznoci kryzysowej - ZOSTAwDOMU 2020
27
03.2020

Ogólnopolskie wiczenia cznoci kryzysowej - ZOSTAwDOMU 2020

Organizator: Lubelska Krótkofalarska Sie Ratunkowa SP EmCom Lubelskie (NET Control)
Termin: 28.03.2020r (sobota)
Godzina: 9:00 - 11:00 czasu lokalnego
Scenariusz wicze:
Celem ochrony epidemiologicznej ludnoci, od kilku dni na terenie caego kraju trwa blokada cywilnego ruchu pomidzy miejscowociami.
Ze wzgldu na nadzwyczajne obcienie czy GSM, jak i sieci internetowych, moliwe s awarie tych sieci, jak te braki w dostawach prdu.
W gotowoci do zadysponowania wybranych lub wszystkich sieci przeprowadzamy inwentaryzacj osobowo-sprztow w sieciach SP EmCom na terenie caego kraju.
Cel wicze:

  1. Podnoszenie praktycznych umiejtnoci i ksztatowanie proaktywnych zachowa w zakresie cznoci kryzysowej;
  2. Aktywizacja czonków sieci i krótkofalowców wyposaonych w radiotelefony analogowe w VHF/UHF nie dysponujcych moc i zestawami antenowymi;
  3. wiczenie komunikacji z uyciem procedur IARU;
  4. Propagowanie w rodowisku krótkofalarskim dziaalnoci SP EmCom, regionalnych i lokalnych sieci cznoci kryzysowej.

Uczestnicy: Regionalne i lokalne sieci cznoci kryzysowej, kluby, krótkofalowcy indywidualni.
Pasmo: Tylko FM - lokalne przemienniki 2m + 70cm, direct 145,500 MHz +- QRM
Zasady ogólne:

  1. Kada z sieci SP EmCom wyznacza stacj sztabow, która zbiera z obszaru dziaania sieci informacje.
  2. Stacje biorce udzia w wiczeniach zgaszaj do macierzystej stacji sztabowej, na jak dug prac w pamie 2m pozwala im zasilanie awaryjne.
  3. Stacje sztabowe przekazuj podsumowanie zebranych informacji o iloci stacji posiadajcych zasilanie awaryjne oraz wszystkich stacji biorcych udzia w wiczeniach na terenie sieci, do stacji NET Control (SP8LKSR zlokalizowanej w Kraniku Loc.KO10BX) za porednictwem mostów cznoci poprzez lokalne dziaajce przemienniki lub direct 145.500 MHz.

Sugestie:
Sugeruje si, w miar moliwoci, prac w wiczeniach na sprzcie przenonym i przewonym, przy uyciu alternatywnego róda zasilania stacji (akumulatora lub generatora)

Radek SQ8SET, Darek SQ8CRD
more info: sq8set@gmail.com

Drukuj
Spotkanie radiowe czonkw klubu
22
03.2020

W zwizku z ogoszonym stanem epidemiologicznym, informujemy e nie organizujemy spotka klubowych w klubie, do czasu opanowania epidemii. Istotnym powodem jest m.in. to, e cz z nas pochodzi z rónych regionów powiatu limanowskiego i z poza niego, co mogo by spowodowa niepotrzebne skutki.

Na szczcie mamy do dyspozycji fale radiowe. 

Dlatego zapraszamy do cyklicznych spotka co niedziel, w pamie 80 metrów na czstotliwoci 3743 kHz +- zakócenia, w godzinach 9:30 oraz 19:30 czasu lokalnego, oraz na przemienniku limanowskim SR9L o kadej porze.

Dodatkowe spotkanie planowane jest w rod, 25 marca o 19:30 na KF.

Zapraszamy!

Drukuj
Spotkanie czonkw klubu
11
03.2020

W dniu 6 marca 2020 odbylo sie spotkanie czonków klubu.

Z powodu braku dostepu do pomieszczenia klubowego, spotkanie odbyo si w innym miejscu umówionym.

Dziekujemy z przybycie!

Mamy nadziej e kolejne spotkanie, odbdzie si ju w pomieszczeniu klubu, o czym poinformujemy na stronie.

Ps. Przewidywany czas braku dostpu do pomieszczenia- do 17 marca 2020.

Drukuj
Spotkanie w klubie
28
01.2020

Zapraszamy wyjtkowo we czwartek: 30 stycznia 2020.(czwartek)!

W planie:

1. Ustalenie planu dziaalnoci na 2020 rok.

2. Udostpnienie pomieszczenia, czasowo dla sub zewntrznych.

Spotkanie od godziny 17:00 w pomieszczeniu LDK, ZSS nr4, pok. 52 ul.Reymonta 3.

 Zapraszamy!

sp9nsy

Drukuj
yczenia witeczne
24
12.2019

Drukuj
Przedwiteczne spotkanie klubowe
20
12.2019

W dniu 20 grudnia o godz. 17:00 odbdzie si przedwiteczne spotkanie Klubowiczów oraz Sympatyków Klubu BESKID, na które wszystkich serdecznie zapraszamy.


Spotkanie tradycyjnie w pok. 52 przy ZSS nr. 4 ul. Reymonta 3

Drukuj
Spotkanie klubowe
07
11.2019

SP9IVE i SQ9JYW zapraszaj 6 grudnia 2019 na spotkanie radioklubowe w pok. 52 w ZSS4 ul. Reymonta od godziny 17:20 (uzalenione od czasu naszego dojazdu)

Drukuj
SPOTKANIE KRTKOFALARSKIE "ZAKOCZENIE SEZONU" - FORT 39
13
10.2019

W dniu 20.10.2019 (niedziela) o godzinie 10:00 (godz. zakoczenia nie okrelona :-) rozpocznie si spotkanie krótkofalarskie organizowane przez Krakowski Oddzia Terenowy (OT-12) PZK oraz Krakowsk Grup Ekspedycji Radiowych - terenowy klub PZK SP9PGE pn. "Zakoczenie sezonu". Miejsce spotkania to Fort 39 Olszanica w Krakowie. Jest to miejsce znane z poprzednich tego typu imprez i przy tym lubiane przez Koleanki i Kolegów. Zarzd Krakowskiego Oddziau Terenowego (OT-12) PZK oraz zespó klubowy KGER zaprasza serdecznie swoich czonków jak i ca chtn bra krótkofalarsk do uczestnictwa w imprezie.

Organizatorem jest nasz oddzia terenowy PZK. Zapraszamy.


Wicej szczegóów pod linkiem: http://sp9plk.org.pl/news.php?readmore=390

Drukuj
SPOTKANIE KLUBOWE
25
09.2019

Spotkanie klubowe - Robocze.
11 padziernik 2019 od godz. 17:00

ZAPRASZAMY!


Spotkanie klubowe.
Piatek 27 wrzenia 2019, o godz. 17:00. ZSS nr. 4 ul. Reymonta 3 pok. 52

Zapraszamy!

Przypomnienie: Bitwa pod Limanow - 1914
Drukuj
Przypomnienie: Bitwa pod Limanow - 1914
22
09.2019

W tym roku minie 105 rocznica bitwy pod Limanow w czasie I wojny wiatowej.

Najwaniejsze wydarzenia rozegray si w walce na wzgórzu Jaboniec.

100 lecie tych wydarze, oprócz uroczystoci pastwowych, uczcia równie radioamatorska spoeczno naszego regionu.

Radioklub Beskid sp9krj uruchomi z tej okazji okolicznociow radiostacj HF100BL, celem przyblienia tych wydarze ludziom na caym wiecie.

Specjalnie przygotowane karty QSL z opisem wydarze, zostay rozesane do wszystkich korespondentów. Do zdobycia by równie okolicznociowy dyplom:(n.z.)

Specjalna strona internetowa w kilku jzykach , umoliwiaa zapoznanie si z histori wydarze.

Poniej linki do strony oraz do filmu z pracy stacji HF100BL.

http://www.qrz.com/db/HF100BL

http://sacz.in/aktualnosci/krotkofalowcy-wciaz-nadaja-z-limanowej/20420

Link bezporedni do filmu:
HF100BL - cznoci
Strona HF100BL

Drukuj
SR9LI - Ponownie aktywny
18
09.2019

Po dugiej przerwie w dniu 17 wrzenia 2019 wznowi swoj dziaanoci przemiennik SR9LI w pamie 70 cm.
W godzinach popoudniowych i wieczornych mona byo posucha prowadzonych cznoci za porednictwem tego przemiennika przez krótkofalowców z okolicy Limanowej oraz Nowego Scza.

Zapraszamy wszystkich do korzystania i testowania przemiennika SR9LI.

Drukuj
wiczenia KSRG
14
09.2019

W dniu 7 wrzesnia 2019 uczestniczylimy  wspólnie  z klubem SP9RNS z Nowego Scza, w wiczeniach dziaa antykryzysowych, pod kryptonimem "Laskowa 2019".

 W akcji bray udzia oddziay PSP oraz OSP, powiatu Limanowskiego, pod patronatem Starosty Limanowskiego.

Tym razem do wicze zaproszono suby amatorskie - krótkofalarskie, celem zabezpieczenia alternatywnej cznoci, w stanie wystpienia sytuacji kryzysowej.

Poniej znajduj si blisze informacje z caej akcji.
Videorelacja SP9RNS - https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=7ASx8dYqcGM
Fotorelacja Limanowa.in - https://limanowa.in/aktualnosci/podsumowanie-powiatowych-cwiczen-ksrg/46251
Informacje dodatkowe - https://radioklub.pl/news.php?readmore=92
Galeria zdj nadesanych przez Michaa SQ9JYW - http://www.sp9krj.pl/photogallery.php?album_id=98

SPOTKANIE INTEGRACYJNE 2019
Drukuj
SPOTKANIE INTEGRACYJNE 2019
09
09.2019

W dniu 07 wrzenia 2019 odbyo si spotkanie integracyjne przy ognisku grilowym.

Pomimo niepewnej pogody frekwencja dopisaa i przybyo cakiem sporo osób.

W miej atmosferze mona byo zacieni znajomoci zawarte podczas radiowych cznoci oraz pozna si osobicie , bo i takie spotkania miay miejsce.

Przyby do nas oprócz lokalnych koleanek i kolegów, kolega Remigiusz SQ9REM z on.
Obecni byli równie: SPCQG - Heniek, SP9IVE - Rafa, SQ9PAZ - Pawe, SQ9KT - Tadek, SP9KA - Krzysztof, SP9OYB - Janusz, SP9NSY - Leszek , SQ9OMB - Bogdan, SQ9LFQ - Józek, SP9NG - Andrzej, SQ9JYS - Magda, SQ9JYW - Micha, SP9CJM - Jacek, SP9NSA - Piotrek wraz z onami i dziemi.

Wszystkim obecnym dzikujemy za udzia i mamy nadziej e mimo deszczu macie mie wspomnienia ze spotkania.

Fotorelacja TUTAJ

Drukuj
LASKOWA 2019
04
09.2019

W dniu 7.09.2019 odbd si wiczenia terenowe pod kryptonimem "Laskowa 2019". Do udziau w wiczeniach zostali zaproszeni przez Pana Starost Mieczysawa Uryg czonkowie Radioklubu SP9RNS oraz SP9KRJ dziaajcy w strukturach SP-EmCom, majcych na celu zapewnienie cznoci zapasowej pomidzy Limanow a Laskow w celu obsugi zaplanowanego zadania w wiczeniach.

Wicej informacji na stronie Radioklub SP9RNS

Drukuj
OGNISKO KLUBOWE
31
08.2019

Ognisko integracyjne LKK Beskid, organizowane jest w dniu: 7 wrzenia 2019.

Pocztek okoo godz. 16:00

Lokalizacja: Sowliny - dziaka w okolicy SP9NSY. Dopuszczalny prowiant grilowy we wasnym zakresie. Kontakt w dniu imprezy: Przemiennik klubowy SR9L - 145.6875 MHz CTCSS 107,2 kHz.

Prosimy w komentarzu lub w innej formie, o zgaszanie obecnoci wraz z iloci osób dorosych (dzieci gratis) do pitku do godz. 22:00 do SP9NSY w zwizku z ustaleniem kosztów prowiantu.
Propozycja jest taka, e wczeniej zakupimy prowiant a na spotkaniu bdzie zrzutka.

Zapraszamy wszystkich czonków oraz sympatyków LKK Beskid, wraz z rodzinami.

Gieda Krtkofalarska - Radio Gieda
Albrecht ae-86h skaner - CENA: 129
Skaner albrecht ae-69-2h zakres 25-512mhz - CENA: 149
Antana lafaette Ma 6000 35/8 144/430 - CENA: 300
Jumpery ANDREW 1/2" - rzne 1m 2m 3m 10m - CENA: 20
Hyt tc-700 vhf 137-174mhz - CENA: 149
Pokrowce na TRX-y - CENA: 60z
Sprzedam YAESU 1000MP z zasilaczem sieciowym GSV 3000 - CENA: 4500
Wzmaniacz OSKAR 100- 4 Waty - CENA: 170,00
SPRZEDAM NOW PODSTAWKE DO LAMPY GU74B - CENA: 300+porto
SPRZEDAM NOW CERAMICZN PODSTAWK DO LAMPY GU74B - CENA: 400+porto
Sprzedam klucz telegraficzny JUNKER - CENA: 450+porto
Wzmacniacz GU43B wg SP4OPQ - CENA: 5000
Linka miedziana do budowy anteny - CENA: 200 z lub wym
Radiator 8x2N6259 RCA -250W - CENA: 60+porto
Odgromnik gazowy gniazda N DC~6GHz KONEKTOR d - CENA: 80
WTYK + GNIAZDO 4 PINOWE DO ATU IC.KENWOOD( Komplet). - CENA: 20/20z 20/20z
ICOM IC-780 IC781 CRT-gt;LCD KIT bitStork MOD780LCD (IC-R9000) - CENA: 398 (+18 DPD)
Sprzedam Radioddity GD77 - CENA: 300
Sprzedam Filtr YF-122C - CENA: 400 z
Radia RETRO - CENA: 50zl
RADIORA DELTA antena wielopasmowa 80-10m dugo ~83m d - CENA: 340
RADIOTELEFON MOTOROLA CM 140 UHF - CENA: 220 Z
Alinco DX-SR9 TRX z funkcj SDR - CENA: 2100 + wys.
Baofeng UV-87 komplet fabryczny na gwarancji - CENA: 95 z wysyk
Mikrofon + gonik do Baofeng - CENA: 25z
Wski filtr CW 270Hz do TS480 SAT / HX - CENA: 320,-
GNIAZDO 4 pinowe DO ZASILANIA RADIOSTACJI IC YAESU KENWOOD - CENA: 30z
Separator USB ADUM3160 1500V - CENA: 50z + porto
Maas X30N antena bazowa VHF/UHF 130cm USZKODZONA - CENA: 99
ericsson M-RK - CENA: 200 + porto
CZAS
UTC CET
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Kalendarz
<< Kwiecie 2020 >>
Pn. Wt. r. Cz. Pt. Sb. Nd.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Brak wydarze.

Nawigacja
Polecamy
Info online
Shoutbox
Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

25-03-2020 19:46
Ja w LImanowej aktualnie sucham na sdr pozdrawiam cala ekip

24-03-2020 18:58

20-03-2020 19:51

08-03-2020 10:04

05-03-2020 21:38
Jutro czyli w pitek spotkanie KRJ team w pizzerii lub kebabie okoo 17:00. Informacja w ktrym miejscu tu przed spotkaniem. Chyba ze kto ma inne propozycje to prosz miao zgasza.

17-02-2020 21:11

19-01-2020 10:26

17-01-2020 22:07
Podzielam Michaa. Oby czas pozwoli na nastpne. Dobrze byo si zobaczy!

Ostatnio na forum
Ostatnie Fotki
Przygotowanie ciany
Budowa stou pod radiostacje
Nowa Stacja w Limanowej  SP9AKS,  SQ9NER
3
2
1
SP9CJM- on air*
Losowa Fotka