21/02/2018 02:21:34
Nawigacja
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
· Pomoc Madzi-sn0l
· Moje wypociny antenowe
· Programowanie motoroli
· Bez tematu
· VIDEOEXPRES
Najciekawsze tematy
Brak tematw na forum
Losowa Fotka
Info online
Radiokonkurs -Video
Radiokonkurs -Video

Na stronie klubu na Facebook, mona zobaczy film raportujcy konkurs limanowski:

Film

 

Kolegów dla których wylosowano nagrody rzeczowe, prosimy o mailowe potwierdzenie otrzymania 

wysanych przesyek.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

Jutro sptkanie organizacyjne.

LDK ul. Czecha 4 od godz. 17:00

Nagroda w konkursie
Nagroda w konkursie

Jedn z nagród w konkursie "Dni Limanowej- O Puchar Burmistrza Miasta Limanowa" stanowia niepowtarzalna rzeba, przedstawiajca Michaa Archanioa. Autorem, który podarowa to dzieo sztuki jako nagrod, jest P. Marian Wójtowicz, limanowski artysta rzebiarz. Nagrod wylosowa Marek SQ1NXW z miejscowoci Chojna w woj. zachodniopomorskim. Gratulujemy!

P. Marianowi dzikujemy za cenny podarunek, oraz yczymy wielu sukcesów.

link: Marian Wójtowicz

Wyniki konkursu "Dni Limanowej- O Puchar Burmistrza Miasta Limanowa" 2017

 

W I konkursie krótkofalarskim z okazji Dni Limanowej, "O Puchar Burmistrza Miasta Limanowa", brao udzia ogóem 416 stacji amatorskich, polskich i zagranicznych.

Niestety, tylko 53 stacje nadesay zgoszenia, nad czym ubolewamy,a co nie byo takie trudne.

Jednake dzikujemy wszystkim którzy brali udzia w konkursie na falach eteru.

Za ewentualne braki programowe przepraszamy.

Trudnoci powodowa zbyt dugi czas konkursu. Stacje organizatora staray si pracowa codziennie po min.30 min. Mimo to wystpoway trudnosci w "upolowaniu" niektórych stacji.

Bya to jednak celowa trudno, i tylko ci wytrwali zdobyli najwicej punktów.

Niestety nie udao nam si namówi do pracy wicej stacji organizatora, nad czym równie ubolewamy.

Jednak konkurs cieszy si sporym powodzeniem. Mamy wic nadziej e równie w przyszym roku bdzie równie atrakcyjny.

Bdzie maia jednak inn formu regulaminu, celem uczynienia go ciekawszym.

Wszyscy którzy nadesali zgoszenia konkursowe, otrzymaj pamitkowy dyplom udziau.

Za zgromandzenie najwikszej liczby punktów i uoenie hasa"LIMANOWA" -

puchar Burmistrza Miasta Limanowa otrzymuje: SQ9MLD

Zwycizcy -GRATULUJEMY!

OM0MR- Marian ze Sowacji, uzyska równie tak sam ilo punktów, jednak jego zgoszenie wpyneo nieco póniej. Zaj zatem drugie miejsce.

Marianowi OM0MR równie serdecznie gratulujemy!

 

 

OFICJALNE WYNIKI KONKURSU "DNI LIMANOWEJ-

       

O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA”

         
                 

MIEJSCE

STACJA

PUNKTY

HASO

         
                 

1

SQ9MLD

74

OK

         

2

OM0MR

74

OK

         

3

SP7MFU

71

OK

         

4

SP7ITS

71

OK

         

5

SP9WZO

69

OK

         

6

SQ3LVC

67

OK

         

7

SQ8PIW

66

OK

         

8

SQ2BNE

66

OK

         

9

SP3DWH

64

OK

         

10

SQ5MRH

64

OK

         

11

SP6IM

63

OK

         

12

SP3J

63

OK

         

13

SQ1NXW

63

OK

         

14

SP9IEK

58

OK

         

15

SP4OLL

56

OK

         

16

SP1LOO

55

OK

         

17

SQ9IWQ

54

OK

         

18

SP5FKW

53

OK

         

19

SQ9IAB

53

OK

         

20

SQ9OZA

53

OK

         

21

SP1KZE

53

OK

         

22

SP2YO

50

OK

         

23

SP5AKP

48

OK

         

24

SP9MRP

48

OK

         

25

SP6TOR

48

OK

         

26

SP3HGD

48

OK

         

27

SP1COU

48

OK

         

28

SQ9PL

48

OK

         

29

SP3OKS

46

OK

         

30

SP7MS

45

OK

         

31

SP7FBX

45

OK

         

32

SQ3KNI

45

OK

         

33

SQ2BEE

45

OK

         

34

SQ9LFB

43

OK

         

35

SP9WUZ

43

OK

         

36

SP7AH

38

OK

         

37

SP7PTM

38

OK

         

38

SQ2AHL

56

BRAK

         

39

SP4KP

53

BRAK

         

40

SQ3SKN

48

BRAK

         

41

3Z6AET

43

BRAK

         

42

SQ5WN

41

BRAK

         

43

SP9EKF

38

BRAK

         

44

M0MLH

30

BRAK

         

45

SQ6RGJ

28

BRAK

         

46

SP3LDY

25

BRAK

         
                 
 

SWL

             

1

SP93678KA

66

OK

         

2

SP5250753

64

OK

         

3

SP928038

45

OK

         
                 

Poza klasyfikacj znalazy si stacje które w nadesanych logach nie wykazay QSO z SN0L:

 

SP9IKN

             
 

SN60BG

             
 

SP8FB

             
 

SQ5DRO

             

Logi nadesane po terminie, zapewniaj otrzymanie dyplomu udziau w konkursie!

SQ3KNI,SP5RZW,SQ7BTK,SQ8JLS

 

Nagrody wylosowali:

SP7MS - radiotelefon rczny

SP4KP - gadet UM Limanowa

SQ9LFB - gadet UM Limanowa

SP7MFU -gadet UM Limanowa

SQ5MRH -gadet UM Limanowa

SP6IM - gadet UM Limanowa

SP2YO  -gadet UM Limanowa

SP9WUZ -gadet UM Limanowa

SQ9PL -gadet UM Limanowa

SQ1NXW- nagroda lokalna

SP1KZE  -gadet UM Limanowa

SP9-3678KA  -gadet UM Limanowa

 

Losowaa- Natalka

Komisja konkursu: sp9ka, sp9nsy, sp9oyb, sp9ive

Nagrody zostan wysane poczt.

Dzikujemy sponsorom nagród.


PIERWSZY KONKURS KRTKOFALARSKI O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA
PIERWSZY KONKURS KRTKOFALARSKI O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA

        

 

Konkurs zakoczony! 

Wkrótce wyniki!

 

Przybliony czas publikacji -do 27 sierpnia 2017r.

Stacje które wysay logi, bd bray udzia w losowaniu nagród!

Dzikujemy wszystkim biorcym udzia w konkursie, szczególnie stacjom organizatora.


Wykaz nadesanych logów

 

Fotorelacja

Konkurs Krtkofalarski-"O Puchar Burmistrza Miasta Limanowa"
Konkurs Krtkofalarski-"O Puchar Burmistrza Miasta Limanowa"

Pierwszy Konkurs Krótkofalarski z okazji Dni Limanowej
"O Puchar Burmistrza Miasta Limanowa"
 


1/. Do udziau w konkursie zapraszamy wszystkie amatorskie stacje nadawcze, indywidualne i klubowe, polskie i zagraniczne, oraz nasuchowców.
2/. Celem konkursu jest popularyzacja Miasta Limanowa oraz okolic Beskidu Wyspowego, wród krótkofalowców polskich oraz zagranicznych.
3/. Termin konkursu: lipiec-sierpie kadego roku.
4/. Organizatorem konkursu jest: Radioklub Beskid sp9krj, Limanowski Dom Kultury, oraz Urzd Miasta Limanowa. Pod patronatem Burmistrza Miasta Limanowa.
5/.Z okazji Dni Limanowej uruchomiona bdzie stacja okolicznociowa 
SN0L

6/. 
Regulamin:

Termin konkursu 2017
:

Konkurs rozgrywany bdzie od dnia 22 lipca od godz. 00:00 UTC, do dnia 6 sierpnia do godz. 23:59 UTC 2017 roku.

Pasmo i emisje:

3,5 MHz oraz 7 MHz, wg. obowizujcego band planu.

Dopuszczalne s inne pasma KF na zasadzie drugorzdnoci.

Emisje: tylko SSB


7/.Warunki konkursu:

Haso do zdobycia:

Z liter przydzielanych przez wymienione poniej stacje organizatora, naley uoy haso "LIMANOWA"

Punktacja za cznoci w czasie trwania konkursu:

Stacja organizatora sp9krj, przedziela -10 pkt.
Stacje czonkowie klubu sp9krj, przydziela bd -5 pkt.
Stacje sympatycy klubu sp9krj, przydzielaj-3 pkt.
Stacja okolicznociowa
 SN0L nie przydziela punktów, jednake czno z t stacj jest obowizkowa do zaliczenia konkursowego i musi zosta wykazana w zgoszeniu.(QSO w okresie konkursowym).


Punktowane cznoci oraz literki, zaliczane bd tylko raz w okresie konkursowym, bez wzgldu na pasmo,
( czyli nie mona uzyska podwójnych punktów za QSO z t sam stacj na 3,5 MHz i na 7 MHz, pomimo 2 QSO)

Przykad:
QSO ze stacj SP9NSY w czasie trwania konkursu miao miejsce 1 raz na 40m i 3 razy na 80m. Otrzymamy wic tylko 5 punktów.

8/.
 Wywoanie:
Wywoanie w konkursie "LIMANOWA" (Limanowskim)

9/. Nagrody:

a/.
 Puchar Burmistrza Miasta Limanowa:
- zostanie przyznany stacji nadawczej, która zdobdzie najwiksz ilo punktów i wszystkie literki do hasa "LIMANOWA", oraz wykae w logu przynajmniej jedno QSO ze stacj 
SN0L, ( w okresie konkursowym).

b/. 
Dyplomy:
Za zajcie od 1 do 5 miejsca w konkursie zostan wysane dyplomy papierowe, osobicie sygnowane przez Burmistrza Miasta Limanowa i organizatorów.
- dyplom uczestnictwa w formie elektronicznej, otrzymuje kady uczestnik konkursu.
(Konieczne podanie adresu i e-mail )

c/. 
Stacje nasuchowe:
- dyplom papierowy dla zwycizcy. Pozostali: dyplomy w formie elektronicznej. 

d/.
 Dodatkowe nagrody:

Przewidziano dodatkowe nagrody rzeczowe oraz gadety. Ilo, w zalenoci od sponsorów.
Nagrody zostan rozlosowane poród uczestników konkursu.
Uwaga: w przypadku zdobycia maksymalnej iloci punktów przez wicej ni 1 stacj, zadecyduje kolejno zgosze.

10/. 
Dodatkowe informacje:

Czonkowie klubu sp9krj nie bd klasyfikowani w konkursie.

UWAGA!

- Stacja EI4JZ jako czonek klubu, bdzie rozdawa punkty gównie w pamie 40m, oraz od 22:00 do 02:00 UTC- 80m.

- Rekomendowane godziny aktywnoci stacji : od 05:00 do 07:00 UTC oraz od 15:00 do 17:00 UTC i od 19:00 do 21:00 UTC.

- Poniewa w hale "LIMANOWA" wystpuj dwie litery "A" ,naley przeprowadzi QSO z minimum dwiema stacjami dajcymi t liter.

- Zwycizca konkursu uzyska status "sympatyka" i bdzie móg rozdawa punkty w kolejnych edycjach, o ile wyrazi tak ch.

11/. 
Zgoszenia konkursowe:

Zgoszenia konkursowe w formie elektronicznej (wycig z dziennika cznoci, (plik cbr, adif lub.txt) naley przesa na adres e-mail: sp9krj@o2.pl , w terminie do 14 dni od zakoczenia konkursu, z dopiskiem: konkurs. Prosimy o podanie adresu do korespondencji.
Dopuszcza si przesanie logu papierowego poczt na adres: Leszek Michura- sp9nsy, Sowliny 219, 34-600 Limanowa.

12/. 
Lista stacji przydzielajcych w konkursie 5 punktów, oraz literki do hasa "LIMANOWA":


sp9nsy, sp9ka, sq9myd, sp9ive, sp9oyb ,sq9jys, sq9jyw, sp9odi, sp9mzj, sq9lfq, ei4jz, sq9kwr

(m0hvi), sp9svb, db9mut, sq9ivz, sq9lfp, sp9dmw, sp9kti, sq9aoj, sq9okt, sp9odb, sq9lfm, sp9paj, sq9zav
.13/. Stacje "sympatycy" przydzielaj -3 pkt. S to: sq9ivd, sp9dpm, sq9ojv, sp9rns,sq9jye, sp9ody.

14/. Wyniki:
Wyniki konkursu zostan podane do publicznej wiadomoci, po obliczeniu przez komisj konkursow.
Nagrody oraz dyplomy zostan przesane poczt
Zwycizca konkursu, moe zosta zaproszony do uroczystego odebrania pucharu z rk Burmistrza Miasta.Regulamin opracowany przez czonków Limanowskiego Klubu Krótkofalowców.
Radioklubu Beskid sp9krj 
Regulamin moe ulec zmianie rok do roku
Za zgodno:  Prezes klubu Leszek Michura-sp9nsy

Limanowa dn.24 czerwca 2017

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Regulamin w pliku PDF tutaj: http://www.sp9krj.pl/downloads.php?cat_id=5&file_id=58

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INFORMACJE BIECE!

Stacja SN0L bdzie aktywna gównie w dn. 29-30 Lipca

----------------------------------------------------------------------

Limanowski Orodek Kultury- organizator Dni Limanowej, zaprasza do wspólnej zabawy. Zobacz program : DNI LIMANOWEJ

W trakcie trwania Dni Limanowej, na pycie obok LDK, zainstalowane bdzie stanowisko radioklubu, skd prowadzone bd cznosci i bdzie nona zobaczy i posucha na ywo pracy radiostacji SN0L.

 

Bronek, EI4JZ pracuje codziennie na 7.0MHz 21.30 - 22.30 czasu polskiego

3.5 MHz 22.30 do _ czasu polskiego

SPOTKANIE KLUBOWE

Spotkanie klubowe!

Dzisiaj tj. pitek od godz. 17:00

LDK ul. Czecha 4 

Spotkanie robocze.

Omówienie strategii dziaania przed planowanym konkursem z okazji Dni Limanowej.

Dni Limanowej

Radioklub Beskid -sp9krj,  bdzie uczestniczy w tegorocznych obchodach wita Miasta Limanowa.

Z tej okazji planujemy zorganizowanie  konkursu krótkofalarskiego na falach eteru: "O Puchar Burmistrza Miasta Limanowa".

Termin od 22.07.2017 do 06. 08.2017.

W zalenoci od zainteresowania , konkurs moe mie charakter cykliczny.

Stacja klubowa bedzie pracowa pod znakiem okolicznociowym.

Regulamin bdzie rozsyany po 25 czerwca 

Ponadto w czasie trwania  Dni Limanowej, zorganizowane bdzie stanowisko radioklubu , dostpne dla mieszkaców oraz przybyych goci.

Zapraszamy do udziau!

Dzie Dziecka-Limanowa 2017
Dzie Dziecka-Limanowa 2017

Konkurs z okazji Dnia Dziecka w Limanowej- rozstrzygity!

Nasz klub, dziaajcy w strukturach LDK, uczestniczy w Festynie zorganizowanym przez Burmistrza miasta Limanowa oraz Limanowski Dom Kultury z okazji Dnia Dziecka. Pod namiotem, zainstalowanym w parku miejskim w Limanowej, zorganizowalimy pokaz sprztu do cznosci oraz konkurs dla najmodszych.

Do wygarania, za przeprowadzenie acznoci, przeznaczono nagrody.

Do konkursu przystpio ponad 30 modych osób. Najmodszy uczestnik mia 4,5 roku.

Nagrody, radiotelefony PMR,  zdobyli: 

Oliwia oraz Sylwia. Gratulujemy!

Eksponowane na stanowisku radioklubu urzdzenia, od zabytkowych po najnowsze, wzbudzay spore zainteresowanie.Chtnie odpowiadalimy na pytania najmodszych. Jednak to rozmowa przez radiostacj wzbudzaa najwicej emocji. Niektórzy wykonali po kilka cznoci, a szecio letnia Marysia, kiedy ju zwijalimy sprzt, podesza i poprosia czy moe si jeszcze poegna z Krzykiem (sp9nsu z Dobczyc), z którym rozmawiaa wczeniej przez radio.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczstników, oraz osoby zainteresowane do klubu krótkofalowców.

Limanowski Dom Kultury ul. Czecha 4

Galeria foto z festynu :  http://www.sp9krj.pl/photogallery.php?album_id=77

(Sponsorami nagród byli: Janusz sp9oyb oraz Marcin sq9okt. Krzysztof sp9ka rozdawa dzieciom biorcym udzia, darmowe lizaki).


Pasmo 60m

Nowe pasmo na kf .Od 26 maja 2017 r. od godziny 00:00 czasu polskiego moemy nadawa na nowym pamie - 60m w przedziale 5351.5 kHz do 5366.5 kHz.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

Spotkanie organizacyjne przed Dniem Dziecka.

Czwartek od godz. 17:30 

LDK ul. Czecha 4

Zapraszamy wszystkich chccych wczy si do akcji pokazowo-promocyjnej, z okazji Dnia Dziecka w Limanowej, obsugujc stanowisko Radioklubu w czasie trwania imprezy.

PS.

(Spotkanie w dnu imprezy o godz. 10:30 w klubie)

CZAS LOKALNY
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Kalendarz
Luty 2018

Pon Wto ro Czw Pi Sob Nie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Polecamy
Ostatnie Fotki
hny party 2018
dyplom 150 lat urodzin marszaka Jzefa Pisudskiego
dyplom 150 lat urodzin marszaka Jzefa Pisudskiego
1
2
3
4
5
Shoutbox
Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

20-01-2018 11:08
Marcin SQ9OKT i ekipa na egzaminie https://www.youtu.
..6R6nzfdwUc

20-01-2018 09:04
Warto obejrze od k1 1 polecam Umiech https://www.youtu...UIeAI6
LsSO

19-01-2018 05:55

18-01-2018 10:11
Robimy jutro jakie zebranie ????

09-01-2018 06:17

04-01-2018 21:29
Zamieciem dzia forum "Pomoc Madzi-sn0l"

31-12-2017 18:11
tylko e daleko

31-12-2017 18:08
http://gielda.qrz.
..?id=141712
kto ma zbdne 3000z.byby jak znalaz Szeroki umiech

1,954,323 unikalne wizyty