26/04/2018 07:37:30
Nawigacja
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
· Zbirka na duplekser
· Modyfikacja anteny ...
· Pomoc Madzi-sn0l
· Moje wypociny antenowe
· Programowanie motoroli
Najciekawsze tematy
Brak tematw na forum
Losowa Fotka
Info online
PIERWSZY KONKURS KRTKOFALARSKI O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA
PIERWSZY KONKURS KRTKOFALARSKI O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA

        

 

Konkurs zakoczony! 

Wkrótce wyniki!

 

Przybliony czas publikacji -do 27 sierpnia 2017r.

Stacje które wysay logi, bd bray udzia w losowaniu nagród!

Dzikujemy wszystkim biorcym udzia w konkursie, szczególnie stacjom organizatora.


Wykaz nadesanych logów

 

Fotorelacja

Konkurs Krtkofalarski-"O Puchar Burmistrza Miasta Limanowa"
Konkurs Krtkofalarski-"O Puchar Burmistrza Miasta Limanowa"

Pierwszy Konkurs Krótkofalarski z okazji Dni Limanowej
"O Puchar Burmistrza Miasta Limanowa"
 


1/. Do udziau w konkursie zapraszamy wszystkie amatorskie stacje nadawcze, indywidualne i klubowe, polskie i zagraniczne, oraz nasuchowców.
2/. Celem konkursu jest popularyzacja Miasta Limanowa oraz okolic Beskidu Wyspowego, wród krótkofalowców polskich oraz zagranicznych.
3/. Termin konkursu: lipiec-sierpie kadego roku.
4/. Organizatorem konkursu jest: Radioklub Beskid sp9krj, Limanowski Dom Kultury, oraz Urzd Miasta Limanowa. Pod patronatem Burmistrza Miasta Limanowa.
5/.Z okazji Dni Limanowej uruchomiona bdzie stacja okolicznociowa 
SN0L

6/. 
Regulamin:

Termin konkursu 2017
:

Konkurs rozgrywany bdzie od dnia 22 lipca od godz. 00:00 UTC, do dnia 6 sierpnia do godz. 23:59 UTC 2017 roku.

Pasmo i emisje:

3,5 MHz oraz 7 MHz, wg. obowizujcego band planu.

Dopuszczalne s inne pasma KF na zasadzie drugorzdnoci.

Emisje: tylko SSB


7/.Warunki konkursu:

Haso do zdobycia:

Z liter przydzielanych przez wymienione poniej stacje organizatora, naley uoy haso "LIMANOWA"

Punktacja za cznoci w czasie trwania konkursu:

Stacja organizatora sp9krj, przedziela -10 pkt.
Stacje czonkowie klubu sp9krj, przydziela bd -5 pkt.
Stacje sympatycy klubu sp9krj, przydzielaj-3 pkt.
Stacja okolicznociowa
 SN0L nie przydziela punktów, jednake czno z t stacj jest obowizkowa do zaliczenia konkursowego i musi zosta wykazana w zgoszeniu.(QSO w okresie konkursowym).


Punktowane cznoci oraz literki, zaliczane bd tylko raz w okresie konkursowym, bez wzgldu na pasmo,
( czyli nie mona uzyska podwójnych punktów za QSO z t sam stacj na 3,5 MHz i na 7 MHz, pomimo 2 QSO)

Przykad:
QSO ze stacj SP9NSY w czasie trwania konkursu miao miejsce 1 raz na 40m i 3 razy na 80m. Otrzymamy wic tylko 5 punktów.

8/.
 Wywoanie:
Wywoanie w konkursie "LIMANOWA" (Limanowskim)

9/. Nagrody:

a/.
 Puchar Burmistrza Miasta Limanowa:
- zostanie przyznany stacji nadawczej, która zdobdzie najwiksz ilo punktów i wszystkie literki do hasa "LIMANOWA", oraz wykae w logu przynajmniej jedno QSO ze stacj 
SN0L, ( w okresie konkursowym).

b/. 
Dyplomy:
Za zajcie od 1 do 5 miejsca w konkursie zostan wysane dyplomy papierowe, osobicie sygnowane przez Burmistrza Miasta Limanowa i organizatorów.
- dyplom uczestnictwa w formie elektronicznej, otrzymuje kady uczestnik konkursu.
(Konieczne podanie adresu i e-mail )

c/. 
Stacje nasuchowe:
- dyplom papierowy dla zwycizcy. Pozostali: dyplomy w formie elektronicznej. 

d/.
 Dodatkowe nagrody:

Przewidziano dodatkowe nagrody rzeczowe oraz gadety. Ilo, w zalenoci od sponsorów.
Nagrody zostan rozlosowane poród uczestników konkursu.
Uwaga: w przypadku zdobycia maksymalnej iloci punktów przez wicej ni 1 stacj, zadecyduje kolejno zgosze.

10/. 
Dodatkowe informacje:

Czonkowie klubu sp9krj nie bd klasyfikowani w konkursie.

UWAGA!

- Stacja EI4JZ jako czonek klubu, bdzie rozdawa punkty gównie w pamie 40m, oraz od 22:00 do 02:00 UTC- 80m.

- Rekomendowane godziny aktywnoci stacji : od 05:00 do 07:00 UTC oraz od 15:00 do 17:00 UTC i od 19:00 do 21:00 UTC.

- Poniewa w hale "LIMANOWA" wystpuj dwie litery "A" ,naley przeprowadzi QSO z minimum dwiema stacjami dajcymi t liter.

- Zwycizca konkursu uzyska status "sympatyka" i bdzie móg rozdawa punkty w kolejnych edycjach, o ile wyrazi tak ch.

11/. 
Zgoszenia konkursowe:

Zgoszenia konkursowe w formie elektronicznej (wycig z dziennika cznoci, (plik cbr, adif lub.txt) naley przesa na adres e-mail: sp9krj@o2.pl , w terminie do 14 dni od zakoczenia konkursu, z dopiskiem: konkurs. Prosimy o podanie adresu do korespondencji.
Dopuszcza si przesanie logu papierowego poczt na adres: Leszek Michura- sp9nsy, Sowliny 219, 34-600 Limanowa.

12/. 
Lista stacji przydzielajcych w konkursie 5 punktów, oraz literki do hasa "LIMANOWA":


sp9nsy, sp9ka, sq9myd, sp9ive, sp9oyb ,sq9jys, sq9jyw, sp9odi, sp9mzj, sq9lfq, ei4jz, sq9kwr

(m0hvi), sp9svb, db9mut, sq9ivz, sq9lfp, sp9dmw, sp9kti, sq9aoj, sq9okt, sp9odb, sq9lfm, sp9paj, sq9zav
.13/. Stacje "sympatycy" przydzielaj -3 pkt. S to: sq9ivd, sp9dpm, sq9ojv, sp9rns,sq9jye, sp9ody.

14/. Wyniki:
Wyniki konkursu zostan podane do publicznej wiadomoci, po obliczeniu przez komisj konkursow.
Nagrody oraz dyplomy zostan przesane poczt
Zwycizca konkursu, moe zosta zaproszony do uroczystego odebrania pucharu z rk Burmistrza Miasta.Regulamin opracowany przez czonków Limanowskiego Klubu Krótkofalowców.
Radioklubu Beskid sp9krj 
Regulamin moe ulec zmianie rok do roku
Za zgodno:  Prezes klubu Leszek Michura-sp9nsy

Limanowa dn.24 czerwca 2017

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Regulamin w pliku PDF tutaj: http://www.sp9krj.pl/downloads.php?cat_id=5&file_id=58

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INFORMACJE BIECE!

Stacja SN0L bdzie aktywna gównie w dn. 29-30 Lipca

----------------------------------------------------------------------

Limanowski Orodek Kultury- organizator Dni Limanowej, zaprasza do wspólnej zabawy. Zobacz program : DNI LIMANOWEJ

W trakcie trwania Dni Limanowej, na pycie obok LDK, zainstalowane bdzie stanowisko radioklubu, skd prowadzone bd cznosci i bdzie nona zobaczy i posucha na ywo pracy radiostacji SN0L.

 

Bronek, EI4JZ pracuje codziennie na 7.0MHz 21.30 - 22.30 czasu polskiego

3.5 MHz 22.30 do _ czasu polskiego

SPOTKANIE KLUBOWE

Spotkanie klubowe!

Dzisiaj tj. pitek od godz. 17:00

LDK ul. Czecha 4 

Spotkanie robocze.

Omówienie strategii dziaania przed planowanym konkursem z okazji Dni Limanowej.

Dni Limanowej

Radioklub Beskid -sp9krj,  bdzie uczestniczy w tegorocznych obchodach wita Miasta Limanowa.

Z tej okazji planujemy zorganizowanie  konkursu krótkofalarskiego na falach eteru: "O Puchar Burmistrza Miasta Limanowa".

Termin od 22.07.2017 do 06. 08.2017.

W zalenoci od zainteresowania , konkurs moe mie charakter cykliczny.

Stacja klubowa bedzie pracowa pod znakiem okolicznociowym.

Regulamin bdzie rozsyany po 25 czerwca 

Ponadto w czasie trwania  Dni Limanowej, zorganizowane bdzie stanowisko radioklubu , dostpne dla mieszkaców oraz przybyych goci.

Zapraszamy do udziau!

Dzie Dziecka-Limanowa 2017
Dzie Dziecka-Limanowa 2017

Konkurs z okazji Dnia Dziecka w Limanowej- rozstrzygity!

Nasz klub, dziaajcy w strukturach LDK, uczestniczy w Festynie zorganizowanym przez Burmistrza miasta Limanowa oraz Limanowski Dom Kultury z okazji Dnia Dziecka. Pod namiotem, zainstalowanym w parku miejskim w Limanowej, zorganizowalimy pokaz sprztu do cznosci oraz konkurs dla najmodszych.

Do wygarania, za przeprowadzenie acznoci, przeznaczono nagrody.

Do konkursu przystpio ponad 30 modych osób. Najmodszy uczestnik mia 4,5 roku.

Nagrody, radiotelefony PMR,  zdobyli: 

Oliwia oraz Sylwia. Gratulujemy!

Eksponowane na stanowisku radioklubu urzdzenia, od zabytkowych po najnowsze, wzbudzay spore zainteresowanie.Chtnie odpowiadalimy na pytania najmodszych. Jednak to rozmowa przez radiostacj wzbudzaa najwicej emocji. Niektórzy wykonali po kilka cznoci, a szecio letnia Marysia, kiedy ju zwijalimy sprzt, podesza i poprosia czy moe si jeszcze poegna z Krzykiem (sp9nsu z Dobczyc), z którym rozmawiaa wczeniej przez radio.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczstników, oraz osoby zainteresowane do klubu krótkofalowców.

Limanowski Dom Kultury ul. Czecha 4

Galeria foto z festynu :  http://www.sp9krj.pl/photogallery.php?album_id=77

(Sponsorami nagród byli: Janusz sp9oyb oraz Marcin sq9okt. Krzysztof sp9ka rozdawa dzieciom biorcym udzia, darmowe lizaki).


Pasmo 60m

Nowe pasmo na kf .Od 26 maja 2017 r. od godziny 00:00 czasu polskiego moemy nadawa na nowym pamie - 60m w przedziale 5351.5 kHz do 5366.5 kHz.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

Spotkanie organizacyjne przed Dniem Dziecka.

Czwartek od godz. 17:30 

LDK ul. Czecha 4

Zapraszamy wszystkich chccych wczy si do akcji pokazowo-promocyjnej, z okazji Dnia Dziecka w Limanowej, obsugujc stanowisko Radioklubu w czasie trwania imprezy.

PS.

(Spotkanie w dnu imprezy o godz. 10:30 w klubie)

Dzie Dziecka w Limanowej
Dzie Dziecka w Limanowej

Dzie Dziecka 2017- Limanowa. 

"Burmistrz Miasta Limanowa oraz Limanowski Dom Kultury zapraszaj wszystkie dzieci do wspólnej zabawy podczas DNIA DZIECKA, który odbdzie si 28 maja 2017 (niedziela) w Parku Miejskim w Limanowej.
W trakcie trwania koncertu laureatów Dziecicej Triady Artystycznej i eliminacji do Limanowskiego Talent Show na terenie parku bd mie miejsce inne BEZPATNE atrakcje: animacje, teatrzyk, dmuchace, wóz straacki, ambulans, stoisko Radioklubu Beskid Limanowa, na którym bdzie mona zobaczy dziaanie sprztu do cznoci radiowej, a take smakoyki takie jak wata cukrowa, lody i popcorn."

(przedruk ze strony LDK): http://www.ldk.limanowa.pl/nwm/1184/dzien-dziecka-2017--28-maja-zapraszamy-do-parku-miejskiego

Radioklub Beskid bdzie uczestniczy, na terenie parku miejskiego w Limanowej, w imprezie organizowanej przez Burmistrza Miasta Limanowa oraz Limanowski Dom Kultury, z okazji Dnia Dziecka.

Stanowisko radioklubu z widocznym bannerem zaprezentuje sprzt do cznosci radiowej z okresu II wojny witowej, oraz sprzt nowoczesny.Chetni bd mogli nawiza czno radiow i tym samym zakwalifikowa si do losowania nagrody niespodzianki. Dodatkowo, pokaz: jak zobaczy fale radiowe.

Zapraszamy!

Radiopiknik

W dniu 23 kwietnia uczestniczylimy gocinnie w "Radiopikniku" w Nowym Sczu. Chocia pogoda nie rozpieszczaa - byo wielu zainteresowanych. Fotorelacja,  w galerii zdj:     

http://sp9krj.pl/photogallery.php?album_id=76

Pokazy cznoci z okazji wiatowego Dnia Krtkofalarstwa

Koledzy z klubu SP9RNS zapraszaj na plenerowe pokazy cznoci z okazji wiatowego dnia krótkofalarstwa przypadajcego na 18 kwietnia.

23 kwietnia 2017 (niedziela) godzina 10.00
Zamek w Nowym Sczu (obok zegara)

Okoo godziny 12tej planowany jest start mini-balonu wyposaonego w nadajnik telemetryczny
(start uzaleniony od warunków atmosferycznych)

Podczas pokazów moliwe bdzie przeprowadzenie korespondencji z radiostacji dalekiego zasigu pod okiem operatorów radiostacji klubowej SP9RNS

---> CB Radio nie tylko w samochodzie!
---> Alfabet Morse'a nadal aktualny.
---> Radiostacja? wyjanimy od czego zacz
---> Krótkofalarstwo = Sport
---> Jak prowadzi korespondencj radiow
---> Fale eteru równie dla Ciebie!

yczenia Wielkanocne

Zarzd Radioklubu Beskid Skada wszystkim czonkom klubu oraz ich rodzinom,jak równie wszystkim odwiedzajcym t stron, najserdeczniejsze yczenia z okazji wit Wielkiej Nocy.

Niech rado zagoci w waszych sercach, a obfito w domach wraz z barankiem wielkanocnym!

CZAS LOKALNY
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Kalendarz
Kwiecie 2018

Pon Wto ro Czw Pi Sob Nie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Polecamy
Ostatnie Fotki
hny party 2018
dyplom 150 lat urodzin marszaka Jzefa Pisudskiego
dyplom 150 lat urodzin marszaka Jzefa Pisudskiego
1
2
3
4
5
Shoutbox
Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

22-04-2018 15:39
Gratulacje dla Piotrka i Tadka.Limanowa ma kolejnych krtkofalowcw.

18-04-2018 08:11
Przemiennik wczony.u mnie 24 h

28-03-2018 20:43

28-03-2018 09:00
Gratulacje

28-03-2018 08:54
Powita Klubowiczw! Umiech teraz przez 10 lat spod nowego znaku SP9FUN - Pozdrawiam zaprzyjaniony Radioklub vy'73! Pawe.

25-03-2018 19:51
zaoyem nowy temat zbirka na duplekser

24-03-2018 12:29
Witam prosz wej na forum temat SR9L.Wana sprawa. Zbieramy na duplekser!!!

13-03-2018 21:15
Zapraszam na stron klubu SP9RNS podsumowanie wicze Roztopy 2018.

2,157,021 unikalne wizyty