Kod Q

Oznaczenia w kodzie Q

Kod Q jest trzyliterowym kodem (czasem uywa si czterech liter) uywanym obecnie w telegrafii i krótkofalarstwie.

Kod Q zosta wprowadzony do uytku midzynarodowego w roku 1912. Zgodnie z zawartym w Londynie porozumieniem, wprowadzono dla potrzeb cznoci ze statkami, 50 skrótów rozpoczynajcych si od litery Q. Kod ten okaza si na tyle wygodny, e jest cigle stosowany, a takie skróty jak np. QRN, QRM, QSO s powszechne w cznoci radiowej. Zaproponowany wtedy skrót QSL ("potwierdzam odebranie") sta si równie przyjt nazw pisemnego potwierdzenia cznoci lub nasuchu, i to nie tylko w przypadku amatorów, ale take stacji radiofonicznych. Skrót QRP, oprócz informacji, e stacja nadaje z moc mniejsz ni 5 W, daje równie pierwszestwo w cznoci ze stacjami nadajcymi z wiksz moc.

Do cznoci amatorskich kod Q wprowadzi w latach 30. XX wieku Amerykanin W1UE. Kod ten uatwia wymian informacji pomidzy amatorami rónych krajów. Kod Q mia jednak zasadnicze zastosowanie w prowadzeniu cznoci w subach profesjonalnych, szczególnie morskich i lotniczych, dlatego te wiele skrótów dotyczy wymiany danych o egludze (np. QTI „jaki jest twój kurs?” QTJ „jaka jest twoja prdko?”) oraz lotnictwa (np. QBF „czy lecisz w chmurach?”).

Przybywanie rónych nowych zestawów spowodowao, e w roku 1947 na Konferencji Telekomunikacyjnej w Atlantic City ustalono midzynarodow tabel kodu Q, dotyczc wszystkich sub radiowych, cywilnych i wojskowych, w zakresie kombinacji QRA do QUZ i dla lotnictwa, przyjt przez ICAO (midzynarodowa organizacja lotnicza), w zakresie kombinacji od QAA do QNZ wcznie. Obecnie standaryzacj kodu Q zajmuje si Midzynarodowy Zwizek Telekomunikacyjny ITU w Genewie i wydawane przez niego Rekomendacje obejmuj pene zestawienie znaków (Rekomendacja ITU-R M.1172 radiokomunikacja morska). Niektóre kombinacje nie s wymieniane, a jednak s stosowane zwyczajowo (np. QLF „nadawaj lew nog” – dla marnych telegrafistów, QLZ „jestem leniwy” lub QRRR uywane ze wzgldów historycznych tylko przez krótkofalowców jako sygna o niebezpieczestwie, obecnie wycofywany ze wzgldu na moliwo pomyki z oficjalnym QRR „nadawaj automatycznie”).

Kod Q jest zasadniczo przeznaczony do cznoci telegraficznej, ale niektóre frazy stosowane s take na fonii. Kod Q suy dla skrócenia czasu podawania najczciej spotykanych informacji o charakterze operatorskim. Poszczególne trzyliterowe grupy, rozpoczynajce si od litery Q, oznaczaj cae zdania lub grupy sów. To samo wyraenie kodu suy za zdanie pytajce, jeeli jest nadawane ze znakiem zapytania na kocu.

KOD OPIS
QAZ Burza, wyczam stacj
QHL Przeszukiwanie pasma od najwikszej czstotliwoci
QHM Przeszukiwanie pasma od najwikszej do rodkowej czstotliwoci
QLH Przeszukiwanie pasma od najmniejszej czstotliwoci
QLM Przeszukiwanie pasma od najmniejszej do rodkowej czstotliwoci
QMH Przeszukiwanie pasma od rodkowej do najwikszej czstotliwoci
QML Przeszukiwanie pasma od rodkowej do najmniejszej czstotliwoci
QQQ Musz przerwa czno, wyjanienia póniej
QRA Moja stacja nazywa si...
QRAR Mój adres w callbooku jest dokadny i prawidowy
QRB Odlego midzy naszymi stacjami wynosi ... km
QRD Zdamy do... z...
QRE Przypuszczalnie przybdziemy do ... o ... godzinie
QRF Wracamy (wracajcie) do ... (miejsce)
QRG Twoja czstotliwo wynosi...
QRH Twoja czstotliwo zmienia si, waha
QRI Twój ton jest: 1. dobry, 2. zmienny, 3. zy
QRJ Wasze sygnay s bardzo sabe, nieodbieralne
QRK Czytelno waszych sygnaów wynosi (1...5)
QRL Jestem zajty, prosz nie przeszkadza
QRM Mam przeszkody w odbiorze, zakócenia od innych stacji
QRN Mam zakócenia atmosferyczne
QRO Zwiksz moc, dua moc
QRP Zmniejsz moc, maa moc
QRQ Nadawaj szybciej
QRR Jestem gotowy do pracy automatycznej
QRRR Znak niebezpieczestwa na ldzie (tylko w ruchu amatorskim)
QRS Nadawaj wolniej
QRT Kocz nadawanie, wyczam stacj, przerwij nadawanie!
QRU Nie mam nic dla ciebie
QRV Jestem gotów do pracy
QRW Przekacie ..., e go woam na czstotliwoci ...
QRX Prosz poczeka, zawoam was o godzinie ...
QRY Wasza kolejno jest...
QRZ Was woa..., kto mnie woa?
QSA Sia waszych sygnaów wynosi (1...9)
QSB Sia waszego sygnau waha si
QSD Bdnie nadajecie CW
QSI Nie mogem przerwa waszego nadawania
QSK Mog sucha w przerwach nadawania (BK)
QSL Potwierdzam, przyl kart QSL
QSLL Wymiemy wzajemnie nasze karty QSL
QSLN Nie trzeba wysya karty QSL
QSM Prosz powtórzy (RPT)
QSN Suszaem was na ... kHz
QSO czno, mam poczenie
QSP Przekacie komunikat do...
QSQ Nadawajcie kade sowo jeden raz
QSR Powtórzcie wasze wywoanie na czstotliwoci wywoawczej
QSS Chcemy uywa czstotliwoci roboczej ...
QST Komunikat dla wszystkich
QSU Nadawajcie na czstotliwoci ... kHz
QSUF Prosz o czno telefoniczn przewodow
QSV Nadawajcie V dla strojenia
QSW Przechodz na czstotliwo...
QSX Sucham na czstotliwoci...
QSY Przejdcie na czstotliwo...
QSZ Nadawajcie kade sowo dwa razy (lub ... razy)
QTA Anulujcie radiogram nr... , jak gdyby nie by nadany
QTB Nie zgadzam si z waszym obliczeniem iloci sów
QTC Mam dla was wiadomo
QTG Bdziemy nadawali po naszym znaku dwie "kreski", kada po 10 sek.
QTH Moje pooenie geograficzne to...
QTN Opucilimy to miejsce o ... godzinie
QTR Dokadny czas jest...
QTS Bdziemy nadawali do pomiarów nasz sygna wywoawczy przez ... minut
QTT Sygna rozpoznawczy który nastpi jest naoony na inn transmisj
QTU Pracuj od ... do ...
QTV Nasuchujcie za nas na czstotliwoci ... ( od ... do ... godziny)
QTX Bdziemy w pogotowiu do dalszej cznoci z wami
QUA Przekazuj wiadomo od ...
QUB Oto dane wiadomoci ...
QUH Cinienie barometryczne wynosi ...
QUM Mog ju podj normaln prac
QWX Stan pogody

ródo informacji: wikipedia.org

Komentarze
Brak komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
CZAS
UTC CET
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Kalendarz
<< Lipiec 2020 >>
Pn. Wt. r. Cz. Pt. Sb. Nd.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Dzisiaj: Wicej...:
Nawigacja
Polecamy
Info online
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
DMR REPETER
polary 2 edycja
Zbirka na duplekser
Pomoc Madzi-sn0l
Moje wypociny antenowe
Najciekawsze tematy
Brak tematw na forum
Shoutbox
Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

08-07-2020 12:52
Na forum wtek SR9L prosz si wypowiada.

06-07-2020 10:43
Witamy Cwaniaka Pokazuje jzyk

26-06-2020 18:55

20-06-2020 17:58

03-05-2020 17:03
zbir programw http://www.forumra
dioamatori.it/down
load/radioutility/
radioutility.html

15-04-2020 07:58

25-03-2020 19:46
Ja w Limanowej aktualnie sucham na sdr pozdrawiam cala ekip

24-03-2020 18:58

Ostatnie Fotki
SQ9ATL Silent Key
SP9AFE- Silent Key
Przygotowanie ciany
Budowa stou pod radiostacje
Nowa Stacja w Limanowej  SP9AKS,  SQ9NER
3
2
1
Losowa Fotka