Literowanie fonetyczne i liczebniki

Literowanie w fonicznych cznociach radiowych suy poprawieniu zrozumiaoci przekazywanych znaków oraz innych istotnych informacji.

Jest tez stosowane podczas rozmów telefonicznych, jeeli sytuacja tego wymaga.

Szczególnie podczas cznoci radiowych, czsto konieczne jest przeliterowanie znaków wywoawczych, nazw miejscowoci, nazwisk lub innych wyrazów (najczciej obcego pochodzenia). Ma to miejsce szczególnie przy zej syszalnoci korespondentów.

Literowanie polega na zastpieniu poszczególnych liter potocznymi, umownymi sowami rozpoczynajcymi si na t wanie liter. W cznociach krajowych stosuje si literowanie za pomoc imion, natomiast w midzynarodowych (w tym anglojzycznych) stosuje si system uywany przez Organizacj Midzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Poniej przedstawiono literowanie cyfr oraz liter .

Mona si ich nauczy,  a pomocne w tym jest praktyczne suchanie rozmów w rónych jzykach, najlepiej na pasmach krótkofalarskich.

W publikacji posuono si materiaem SP3AYA ze strony SP3POW.

 

Liczebniki 
Liczba angielskie niemieckie rosyjskie czeskie francuskie woskie hiszpaskie japoskie portugalskie
0 Zero null nulʹ nula zero zero cero zero zero
1 One eins adin jeden un uno uno ichi um
2 Two zwei dwa dva deux due dos ni dois
3 Three drei tri ti trois tre tres san tres
4 Four vier czietyrie tyi quatre quattro cuatro shi yon
5 Five fiinf piatʹ pt cinq cinque cinco go cinco
6 Six sechs szestʹ šest six sei seis roku seis
7 Seven sieben sjemʹ sedm sept sette siete hichi nana
8 Eight acht wosjemʹ osm huit otto ocho hachi oito
9 Nine neun diewiatʹ devt neuf nove nueve kyu nove
10 Ten zehn diesjatʹ deset dix dieci diez ju dez
11 Eleven elf adinnadcat' jedenáct onze undici once juichi onze
12 Twelve zwolf dwienadcatʹ dvanáct douze dodici doce juni doze
13 Thirteen dreizehn trinadcatʹ tináct treize tredici trece jusan treze
14 Fourteen vierzehn czietyrnadcatʹ trnáct quatorze quattordici catorce jushi quatorze
15 Fifteen fiinfzehn piatnadcat' patnáct quinze quindici quince jugo juyon
16 Sixteen sechzehn szestnadcat' šestnáct seize sedici diez y seis juroku dezesseis
17 Seventeen siebzehn siemnadcat' sedmnáct dix-sept diciassette diez y siete juhichi dezessete
18 Eighteen achtzehn wosjemnadcat' osmnáct dix-huit diciotto diez y ocho juhachi dezoito
19 Nineteen neunzehn diewiatnadcat' devatenáct dix-neuf diciannove diez y nueve jukyu dezenove
20 Twenty zwanzig dwadcat' dvacet vingt venti veinte niju vinte
21 Twenty-one einundzwanzig dwadcat' adin dvacet jeden vingt et un ventuno veintiuno nijuichi vinte e um
22 Twenty-two zweiundzwanzig dwadcat' dwa dvacet dva vingt deux ventidue veintidos nijuni vinte e dois
30 Thirty dreissig tridcat' ticet trente trenta treinta sanju trinta
40 Forty vierzig sorok tyicet quarante quaranta cuarenta shiju quarenta
50 Fifty fiinfzig piat'diesiat padesát cinquante cinquanta cincuenta goju
cinqiienta
59 Fifty-nine neunundfünfzig piat'diesiat-diewiatʹ padesát-devt cinquante neuf  cinquantanove cincuenta y nueve gojukyu cinqiienta e 
nove
60 Sixty sechzig szest'diesiat šedesát soixante sessanta sesenta rokuju sessenta
70 Seventy siebzig sjem'diesiat sedmdesát soixante dix settanta setenta nanaju setenta
73 Seventy-three dreiundsiebzig sjem'diesiat-tri sedmdesát-ti soixante-treize settantatrè setenta y tres nanajusan setenta e três
80 Eighty achtzig wosjem'diesiat osmdesát quatre-vingt ottanta ochenta hachiju oitenta
90 Ninety neunzig diewianosta devadesát quatre vingt novanta noventa kyuju noventa
100 Hundred hundert sto sto cent cento cien hyaku cem
1000 Thousand tausend tysiacza tisíc mille mille mil issen
mil

 


Literowanie
Litera Wymowa miedzynarodowa polski angielski amerykaski rosyjski czeski niemiecki francuski woski hiszpaski
A ej Alfa  Adam 
Abel Adam
Anna Adam Amerika Amerique Antenna Antenna
B bi Bravo  Barbara 
Boston Baker 
Boris Boena Berta Boston Bologna Bateria
C si Charlie Cezary Canada Charlie 
Centralnyj Cyril Casar Casablanca Calabria Canada
D di Delta
Dorota 
David David 
Dimitrij David Dora Dinamarqe Danimarca Dinamarca
E I Echo
Ewa 
England Edward 
Jeliena Emil Emil Europe Europa Europa
F ef Foxtrott
Franciszek
Fox Framk 
Fiodor Frantisek Friedrich Francois Fireze Filamento
G dzi Golf
Grazyna 
Germany George 
Grigorij Gustav Gustav Geneve Granda Granda
H ejcz Hotel
Henryk 
Henry Henry 
Hariton Helena Heinrich Honolulu Honolulu Holanda
I aj India
Irena 
Italy Ida 
Iwan Ivan Italien Italie Italia Italia
J dej Juliet Jadwiga
Japan John Iwan Kratkij Josef Julius Japon i luogo Japon
K kej Kilo
Karol 
Kentucky King 
Konstantin Karel Karl Kilowatt Kappa Kilometro
L el Lima
Ludwik 
London Lewis 
Lieonid Ludvik Ludwig Lima Londra Lampara
M em Mike
Maria 
Mexico Mary 
Maria Marie Marta Madagascar Milano Mexico
N en November
Natalia 
Norway Nancy 
Nikoaj Neruda Norwegen Norwegen Napoli Nicaragua
O ou Oscar
Olga 
Ocean Otto 
Olga Otakar Otto Ontario Ontario Ontario
P pi Papa 
Pawe 
Portugal Peter 
Pawie Petr Paul Paris Panama Portugal
Q kiu Quebec 
Quebec Quebec Queen 
Szczuka Quido Quebec Quebec Quito Quito
R ar Romeo 
Roman 
Radio Robert 
Roman Rudolf Radio Radio Roma Radio
S es Sierra Stanisaw Sugar Susan 
Siergij Svatopluk Siegfried Santiago Sorrento Santiago
T ti Tango 
Tadeusz 
Texas Thomas 
Tatiana Tomas Texas Texas Torino Turquia
U ju Uniform 
Urszula 
United Union 
Uliana Urban Urlich Union Unione Universita
V vi Victor 
Violetta 
Victor Victor 
enia (uk) Vaclav Venezuela Victoire Venezia Victoria
W dabliu Whiskey 
Wanda 
Washinghton William 
Wasilij dvojite ve Wilhelm Double We "V" Doppio Washinghton
X eks X-ray Xsantypa X-ray X-ray 
Miakkij Znak Xaver Xantippe Xantippe Xylofono Xylofono
Y aj Yankee 
Ypsylon 
Yesterday Young 
Igrak Ypsilon Ypsilon Ygrec "i" greco Yucatan
Z zet Zulu 
Zygmunt 
Zebra Zebra 
Zinajda Zuzana Zeppelin Zanzibar Zelanda Zelanda

 

Poniej przykad QSO w jzyku angielskim (niezbdne  minimum).

Stacja SP9KRJ odpowiada na zawoanie:

G3ABC CQ 40, CQ 40, CQ 40 metres. This is Golf Three Alfa Bravo Charlie, Golf Three Alfa Bravo Charlie. CQ 40 metres band Golf Three Alfa Bravo Charlie over. Wywoanie na czterdziestu metrach. Tu G3ABC. Wywoanie w pamie czterdziestu metrów podaje G3ABC, odbiór.
SP9KRJ G3ABC this is Sierra Papa Nine Kilo Radio Juliet, Sierra Papa Nine Kilo Radio Juliet. Can you copy mе? Over... G3ABC tu SP9KRJ. Czy mnie odbierasz? Odbiór...
G3ABC SP9KRJ, G3ABC. Good morning. Thanks for giving me a call. Your report is 59. My name is John, my QTH is London. Mike for you... SP9KRJ, G3ABC, dzie dobry. Dzikuje za wywoanie mnie. Twój raport to 59. Moje imi to John, moja miejscowo to Londyn. Mikrofon do ciebie…
SP9KRJ G3ABC, SP9KRJ. "Roger", John. your report is 59. My name is Janusz. My QTH is Limanowa . G3ABC this is SP9KRJ over to you... G3ABC tu SP9KRJ. Odebraem, John. Twój raport 59. Mam na imi Janusz. Moje QTH jest Limanowa. G3ABC tu SP9KRJ, z powrotem do Ciebie.
G3ABC QSL, thank you for QSO. 73 bye-bye. Potwierdzam, dzikuj za cznoc. 73, cze.
SP9KRJ 73 bye-bye. 73, cze.

Stacja SP9KRJ woa stacj:

SP9KRJ Golf Three Alfa Bravo Charlie, Sierra Papa Nine Kilo Radio Juliet calling. G3ABC, SP9KRJ woa ci.
G3ABC SP9KRJ, G3ABC. Thanks for call. Your report is 59. My name is John, my QTH is London. Mike for you, SP9KRJ, G3ABC. SP9KRJ tu G3ABC . Dziki za odpowied. Twój raport to 59. Moje imi to John, moja miejscowo to Londyn. Mikrofon do ciebie… SP9KRJ, G3ABC.
SP9KRJ G3ABC, SP9KRJ. Good morning. Thanks for giving me a call. Your report is 59. My name is Janusz, my QTH is Limanowa. Mike for you... G3ABC, SP9KRJ. Dzie dobry. Dzikuje za wywoanie mnie. Twój raport to 59. Moje imi to Janusz, moja miejscowo to Limanowa. Mikrofon do ciebie…
G3ABC SP9KRJ this is G3ABC. I am using tranceiver Kenwood TS-850S. The antenna is Delta Loop. My QSL card will be sent to you via the bureau. Please, send me your QSL also via the QSL bureau. I will put the mike back to you. SP9KRJ this is G3ABC over. SP9KRJ, tu G3ABC. Uywam transceivera Kenwood TS-850S. Antena to Delta Loop. Moja QSL-ka bdzie wysana do Ciebie via Biuro. Prosz, wylij mi Twoj QSL-k take via Biuro. Przekazuj mikrofon z powrotem do Ciebie. SP9KRJ, tu G3ABC, odbiór.
SP9KRJ OK, John. This is SP9KRJ. No problem to copy you. QSL card will be via the bureau as well. Thanks very much for the nice contact. 73 bye-bye. G3ABCthis is SP9KRJ. OK, John. Tu SP9KRJ. Nie mam problemu z odbiorem Ciebie. QSL- ka bdzie przez Biuro take. Dzikuj bardzo za miy kontakt. 73, cze. G3ABC, tu SP9KRJ.
G3ABC 73 bye-bye. 73, cze.

 

Plik do pobrania w PDF: Link

Opracowanie: SP9NSY

Komentarze
Brak komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
CZAS
UTC CET
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Kalendarz
<< Lipiec 2020 >>
Pn. Wt. r. Cz. Pt. Sb. Nd.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Dzisiaj: Wicej...:
Nawigacja
Polecamy
Info online
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
DMR REPETER
polary 2 edycja
Zbirka na duplekser
Pomoc Madzi-sn0l
Moje wypociny antenowe
Najciekawsze tematy
Brak tematw na forum
Shoutbox
Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

08-07-2020 12:52
Na forum wtek SR9L prosz si wypowiada.

06-07-2020 10:43
Witamy Cwaniaka Pokazuje jzyk

26-06-2020 18:55

20-06-2020 17:58

03-05-2020 17:03
zbir programw http://www.forumra
dioamatori.it/down
load/radioutility/
radioutility.html

15-04-2020 07:58

25-03-2020 19:46
Ja w Limanowej aktualnie sucham na sdr pozdrawiam cala ekip

24-03-2020 18:58

Ostatnie Fotki
SQ9ATL Silent Key
SP9AFE- Silent Key
Przygotowanie ciany
Budowa stou pod radiostacje
Nowa Stacja w Limanowej  SP9AKS,  SQ9NER
3
2
1
Losowa Fotka