Bandplan fal ultrakrótkich

Pasmo 6 metrów

W Polsce, w paśmie 6 metrów (50 MHz) dozwolona jest praca z mocą nieprzekraczającą 100W e.i.r.p.
Praca emisją F3E (FM) jest niedozwolona – zgodnie z K.T.P.Cz. z dnia 27.12.2013 poprawka POL.30.

Zakres (MHz) Szerokość pasma Emisja Wykorzystanie
50,000 - 50,100 500 Hz CW[1] 50,000 - 50,080 MHz – Radiolatarnie[4]
50,090 MHz – Środek aktywności CW
50,100 - 50,400 2,7 kHz CW, SSB,MGM 50,100 - 50,130 MHz – Łączności międzykontynentalne CW / SSB
50,110 MHz – Wywołanie DX[2]
50,130 - 50,200 Mhz – Zakres międzynarodowy
50.305 MHz – Centrum aktywności PSK
50.310 - 50.320 MHz – Centrum aktywności EME
50.320 - 50.380 MHz – Centrum aktywności MS
50,400 - 50,500 1 kHz CW, MGM 50,401 +/- 500 Hz – Radiolatarnie WSPR
50,500 - 52,000 12 kHz Wszystkie emisje 50,510 MHz – SSTV (AFSK)
51,540 - 50,580 MHz – SimpIex FM Internet Voice Gateway
50,550 MHz – FAX
50,600 MHz – RTTY (FSK)
50,620 - 50,750 MHz – Komunikacja cyfrowa
50,630 MHz – Częstotliwość wywoławcza DV
51,210 - 51,390 MHz – Wejścia przemienników FM / DV, odstęp 20 kHz
51,410 - 51,590 MHz – Kanary simpleksowe FM / DV[3]
51,510 MHz – Częstotliwość wywoławcza FM
51,810 - 51,990 MHz – Wyjścia przemienników FM / DV, odstęp 20 kHz

 DV – Digital Voice (np. D-Star)

Bandplan ten został po raz pierwszy zaakceptowany podczas konferencji 1 Regionu IARU w Torremolinos (1990), zmodyfikowany w Tel Aviv (1996) oraz San Marino (2002) i jest rekomendowany do użycia w tych krajach europejskiej części 1 Regionu IARU, w których dozwolone jest korzystanie z tego pasma przez Służbę Amatorską. W wielu krajach Afryki, która jest częścią 1 Regionu IARU (patrz na przypisy towarzyszące tablicy przeznaczeń częstotliwości ITU) zakres 50-54 MHz przydzielony jest Służbie Amatorskiej na zasadach pierwszorzędności a w kilku przypadkach, jak np. w Południowej Afryce używany jest zaadaptowany bandplan 2 Regionu IARU.

Przypisy

 1. Telegrafia jest dozwolona w cały paśmie 50 MHz. Segment wyłącznie dla telegrafii 50,000 - 50,100 MHz.
 2. Międzykontynentalna częstotliwość wywoławcza 50,110 MHz nie może być wykorzystywana do wywołań wewnątrz europejskiej części 1 Regionu IARU.
 3. Segment ten przeznaczony jest dla łączności Digital Voice Simplex z wykluczeniem Digital Voice Gateways. Transmisja danych w kanale Digital Voice jest dozwolona. Użytkownicy Digital Voice, przed nadawaniem, powinni sprawdzić czy częstotliwość nie jest wykorzystywana przez inne emisje.
 4. Koordynacja radiolatarni opisana jest w VHF manager Handbook.

Powyższe przypisy odnoszą się do kolumny przeznaczenia niniejszego bandplanu. Zgodnie z duchem amatorskim operatorzy powinni stosować się do ustaleń w kolumnie przeznaczeń, które zostały stworzone dla wygodnej pracy, jednak nie mogą stanowić prawa do rezerwacji częstotliwości wspomnianych w kolumnie przeznaczenia lub w niniejszych przypisach.

W krajach znajdujących się w europejskiej części 1 Regionu IARU, w których dozwolona jest budowa przemienników FM a paśmie 50 MHz, wskazane kanały są rekomendowane dla jednolitego wykorzystania pasma. W krajach, w których instytucje narodowe nie zezwalają na pracę wyjścia przemienników powyżej częstotliwości 51 MHz, wyjścia przemienników mogą być 500 kHz poniżej częstotliwości wejściowej przemiennika (Tel Aviv 1996).


Pasmo 4 metrów

Pasmo dostępne jest w Polsce od dnia 1 czerwca 2012 roku (Dz. U. 2012 nr 93 poz. 537). W Polsce dostępny był zakres częstotliwości od 70.100 do 70.300 MHz, który w kwietniu 2017 roku został rozszerzony do zakresu od 70.000 do 70.300 MHz (Dz. U. 2017 z dnia 11 maja 2017 roku poz. 920). Praca jest możliwa z maksymalną mocą nie przekraczającą 20W E.I.R.P

Zakres (MHz) Szerokość pasma Emisja Wykorzystanie
70,000 - 70,090 1 kHz CW
MGM
Radiolatarnie
70,090 – 70,100 1 kHz CW
MGM
70,090 MHz – Osobiste radiolatarnie WSPR
70,100 – 70,250 2,7 kHz CW
SSB
MGM
70,185 MHz – Środek aktywności crossband
70,200 MHz – Częstotliwość wywoławcza CW/SSB
70,250 MHz – Częstotliwość wywoławcza MS
70,250 – 70,294 12 kHz AM
FM
70,260 MHz – Częstotliwość wywoławcza AM/FM
70,270 MHz – Centrum aktywności MGM
70,294 – 70,500 12 kHz Wszystkie emisje
FM[*]
70,300 MHz – RTTY/FAX
70,3125 MHz – Komunikacja cyfrowa
70,325 MHz – Komunikacja cyfrowa
70.450 MHz – Częstotliwość wywoławcza FM
70,4875 MHz – Komunikacja cyfrowa

 * Kanały FM, odstęp 12.5 kHz


Pasmo 2 metrów

Zakres (kHz) Szerokość pasma [Hz] Emisja Wykorzystanie
144,000 - 144,110 500 Hz CW[1]
EME
144,050 MHz - Częstotliwość wywoławcza CW
144,100 MHz - Random MS
144,110 - 144,150 500 Hz CW
MGM
144,110 - 144,160 MHz - Łączności MGM EME
144,138 MHz - Środek aktywności PSK31
144,150 - 144,180 2,7 kHz CW
SSB
MGM
 
144,180 - 144,360 2,7 kHz CW
SSB
144,195 - 144,205 MHz - Random MS SSB
144,300 MHz - Częstotliwość wywoławcza SSB
144,360 - 144,399 2,7 kHz CW
SSB
MGM
144,370 MHz - Częstotliwość wywoławcza Random FSK 441
144,400 - 144,491 500 Hz CW
MGM
Wyłącznie radiolatarnie [2]
144,4905 MHz +/-500 Hz - Radiolatarnie WSPR
144,500 - 144,794 20 kHz Wszystkie emisje[4] 144,500 MHz - Częstotliwość wywoławcza SSTV
144,525 MHz - ATV SSB talk back
144,600 MHz - Częstotliwość wywoławcza RTTY[9]
144,630 -144,660 MHz - Wyjścia transponderów liniowych
144,660 -144,690 MHz - Wejścia transponderów liniowych
144,720 MHz - Częstotliwość wywoławcza FAX
144,750 MHz - ATV talk back
144,794 - 144,990 12 kHz MGM[7] 144,800 MHz - APRS
144,994 - 145,194 12 kHz FM / DV Wejścia przemienników[3]
145,194 - 145,206 12 kHz FM / DV[8] Komunikacja ze statkami kosmicznymi[10]
145,206 - 145,5935 12 kHz FM / DV[8] 145,2375 MHz - Simplex FM Internet Voice Gateway
145,2875 MHz - Simplex FM Internet Voice Gateway
145,300 MHz - Lokalny RTTY
145,3375 MHz - Simplex FM Internet Voice Gateway
145,375 MHz - Częstotliwość wywoławcza DV
145,500 MHz - Częstotliwość wywoławcza stacji mobilnych
145,594 - 145,7935 12 kHz FM / DV Wyjścia przemienników
145,794 - 145,806 12 kHz FM / DV[8] Komunikacja ze statkami kosmicznymi[10]
145,806 - 146,000 12 kHz Wszystkie emisje Wyłącznie komunikacja satelitarna

DV – Digital Voice (np. D-Star)

Informacje ogólne

 • W Europie częstotliwości pomiędzy 144.000 i 144.794 MHz nie mogą być wykorzystywane przez przemienniki.
 • Pasmo 145, poza segmentami wydzielonymi dla komunikacji satelitarnej oraz przemienników liniowych, nie może być używane jako pasmo wejściowe i wyjściowe dla przemienników pracujących na innych pasmach (Miskolc-Tapolca 1978, San marino 2002).
 • Sieci Packet Radio nie mogą być budowane w paśmie 145 MHz (Lilehammer 1999). W niektórych częściach 1 Regionu IARU wprowadzenie Packet Radio może wymagać użycia pasma 144-146 MHz przez ograniczony czas. Niektóre części 1 Regionu oznaczają obszary o małej liczbie stacji amatorskich oraz peryferie 1 Regionu IARU, gdzie dopuszcza się wyjątki pracy sieci Pakiet Radio, które nie wpływają na prawidłowe wykorzystanie pasma i gdzie nie ma nacisku na zwiększenie dostępności pasma.

Przypisy

 1. Telegrafia dozwolona jest w całym paśmie, jednak nie w paśmie radiolatarni. Wyłącznie telegrafia w zakresie częstotliwości 144.000 - 144.110 MHz.
 2. Koordynacja radiolatarni opisana jest w VHF Manager Handbook
 3. Jeśli brakuje kanałów przemiennikowych w paśmie 144 MHz, zaleca się wykorzystanie wyższych pasm częstotliwości. Dla przemienników oraz łączności Simplex w paśmie 144-146 MHz 1 Regionu IARU odstęp międzykanałowy zostaje zmieniony do 12.5 kHz (De Haan 1993). Organizacje amatorskie powinny promować użycie odstępu międzykanałowego 12.5 kHz w celu lepszej adaptacji całego systemu (Tel Aviv 1996).
 4. Ze względu na ważny aspekt wizerunku satelitarnej aktywności amatorskiej, następujące decyzje zostały podjęte na konferencji 1 Regionu IARU w Miskolc-Tapolca (1978).
  - AMSAT otrzymuje pozwolenie na wykorzystanie częstotliwości 145.800-146.000 MHz dla amatorskiej aktywności satelitarnej.
  - Powyższa decyzja zostaje potwierdzona na konferencji w Brighton (1981).
  - Patrz również na przypis (10)
 5. Segment nie powinien być wykorzystywany przez stacje bezobsługowe, oprócz przemienników liniowych i radiolatarni ARDF.
 6. Zwraca się uwagę na sekcję 1.1. punkt iii. niniejszego bandplanu.
 7. Stacje sieciowe powinny pracować w paśmie 145 MHz tylko w segmencie przeznaczonym na komunikację cyfrową. Praca stacji cyfrowych, w tym segmencie, będzie dozwolona przez ograniczony czas. Takie stacje powinny posiadać porty dostępowe w innych pasmach VHF/UHF lub pasmach mikrofalowych i nie powinny korzystać z pasma 145 MHz do przekazywania ruchu do innych stacji sieciowych. Budowa nowych stacji sieciowych w tym paśmie nie jest zalecana. Praca stacjo bezobsługowych Packet Radio dozwolona jest tylko w segmencie 144.800-144.990 MHz. Poza tym segmentem poziom sygnału tych stacji nie powinien być większy niż 60 dB poniżej poziomu nośnej (mierzone w 12 kHz szerokości pasma). Wszystkie inne bezobsługowe stacje Pakiet Radio oraz cyfrowe punkty dostępowe powinny zakończyć pracę nie później niż do 31 grudnia 1997 roku (Tel Aviv 1996).
 8. Ten segment przeznaczony jest dla łączności Digital Voice Simplex z wykluczeniem Digital Voice Gateways. Transmisja danych w kanale Digital Voice jest dozwolona. Użytkownicy Digital Voice, przed nadawaniem, powinni sprawdzić, czy częstotliwość nie jest wykorzystywana przez inne emisje.
 9. Zaleca się rozgłosić, że częstotliwości wokół 144.600 MHz są używane przez stacje RTTY, w celu utrzymania tych częstotliwości wolnych od innych emisji oraz w celu uniknięcia interferencji ze stacjami RTTY. 
 10. Do komunikacji FM z załogowymi stacjami kosmicznymi rekomenduje się użycie częstotliwości 145.200 MHz dla komunikacji simlex lub 145.200/145.800 MHz dla komunikacji z rozdziałem częstotliwości (Split).
 11. Zauważa się, że w regulaminie Mistrzostw Radiolokacji Sportowej (ARDF) 1 Regionu IARU częstotliwości w segmencie pomiędzy 144.500 i 144.900 MHz przeznaczone są na radiolatarnie bezobsługowe. Radiolatarnie pracują z małą mocą i są aktywne jedynie w czasie zawodów Radiolokacji Sportowej ARDF (Davos 2005).

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
CZAS
UTC CET
Kalendarz
<< Kwiecień 2021 >>
Pn. Wt. Śr. Cz. Pt. Sb. Nd.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Następne: Więcej...:
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Nawigacja
Polecamy
Info online
Ostatnio na forum
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

2021-04-05 21:46
Może się w końcu doczekają Złość

2021-04-05 21:40
40 dyplomów dla SP9KRJ wysłane za prace w emisjach cyfrowych wysłane na pocztę, reszta jutro jakieś 46 dyplomów . W sumie 86 dyplomów czekać będzie na publikację .

2021-03-30 22:00
25.03 zakończył się konkurs 200-lecie rewolucji Greckiej . SP9KRJ zdobył 20 dyplomów przy wydatnej pracy SP9CJM, SP9NSA , SQ9LFQ. jeżeli kogoś pominąłem TO SORRY WINNETOU

2021-03-07 07:25
Wracałem sobie wczoraj z pracy na piechotę i facet wbijający na dachu młotkiem gwożdzie nazwał mnie małym paranoidalnym dziwakiem...alfabe
tem Morse'a. By sp7pki.

2021-01-14 15:13
Opłacone , ale nie zapomnieć klubu do obsługi w pzk zgłosić !!! Szok Złość

2021-01-12 11:44
Witam ! Składki PZK opłacone ??? Termin do 14 stycznia.

2020-12-26 23:51
Radosnych spokojnych świat Bożego Narodzenia życzy SQ9JYS oraz SQ9JYW

2020-11-10 19:28
Gdyby co to ja już miałem łączność z Kolegą SP9GTA Szeroki uśmiech

Ostatnie Fotki
zn1
zn2
zn3
Losowa Fotka