Bandplan IARU Region 1 - pasma fal krótkich

Pasmo 2200 metrów

Pasmo wykorzystywane przez radioamatorów na zasadzie drugiej ważności.

Zakres (kHz) Szerokość pasma [Hz] Preferowane emisje i wykorzystanie
135,7 – 137,8 200 CW, QRSS oraz wąskopasmowe emisje cyfrowe
 • UWAGI:
  • RR 5.67A Stacje służby amatorskiej używające częstotliwości w paśmie 135.7-137.8 kHz nie powinny przekraczać maksymalnej wypromieniowanej mocy 1 W (e.i.r.p.) i nie powinny powodować zakłóceń dla stacji służb radionawigacyjnych  pracujących w krajach podanych w No. 5.67. (WRC-07) (Cavtat 2008)
  • RR 5.67B Wykorzystanie pasma 135.7-137.8 kHz w Algierii, Egipcie, Iranie (Islamska Republika), Iraku, Libii, Libijskiej Arabskiej Dżamahirijji, Libanie, Arabskiej Republice Syryjskiej, Sudanie i Tunezji jest ograniczone do służb stałych oraz ruchomych służb morskich. Służba amatorska nie powinna być aktywna w wyżej wymienionych krajach w paśmie 135.7-137.8 kHz, co powinno być uwzględnione przez kraje dopuszczające jego użytkowanie. (WRC-07) (Cavtat 2008)


Pasmo 630 metrów

Pasmo wykorzystywane przez radioamatorów na zasadzie drugiej ważności.

Zakres (kHz) Szerokość pasma [Hz] Preferowane emisje i wykorzystanie
472 – 475 200 CW (patrz: UWAGI)
475 – 479 (#) Emisje wąskopasmowe: CW i emisje cyfrowe (patrz: UWAGI)
 • UWAGI:
  • nie wyspecyfikowano maksymalnej szerokości pasma; sugerowana wartość: 500 Hz
  • szczegóły przedstawione w bandplanie pasma powinny być rozumiane jako „proponowane wykorzystanie” (VA14_C4_Rec_02)
  • Przy wyborze częstotliwości do pracy szczególną uwagę należy zwrócić na wciąż funkcjonujące niekierunkowe radiolatarnie czyli Non Directional Beacons (NDB) wykorzystywane w służbie radionawigacyjnej!
  • Ograniczenie dla maksymalnej maksymalnej wypromieniowanej mocy wynosi 1 W (e.i.r.p.)


Pasmo 160 metrów

Wykorzystanie:

 • zakres 1810 – 1900 kHz: wyłączność
 • zakres 1900 – 2000 kHz: współdzielone
Zakres (kHz) Szerokość pasma [Hz] Preferowane emisje i wykorzystanie
1810 – 1838 200 CW, 1836 kHz – QRP środek aktywności
1838 – 1840 500 Emisje wąskopasmowe
1840 – 1843 2700 Wszystkie emisje – emisje cyfrowe, (*)
1843 – 2000 2700 Wszystkie emisje, (*)
 • (*)
  • Krótkofalowcy w krajach, które mają alokację SSB WYŁĄCZNIE poniżej 1840 kHz mogą nadal z niej korzystać, ale stowarzyszenia krajowe w tychże krajach są zobowiązane do podjęcia wszelkich niezbędnych działań przy udziale ich administracji wydających licencje w celu dostosowania przydziałów emisji fonicznej zgodnie z podziałem pasm 1. Regionu (Region 1 Bandplan). (Davos 2005)


Pasmo 80 metrów

Zasada wykorzystania: pasmo współdzielone.

Zakres (kHz) Szerokość pasma [Hz] Preferowane emisje i wykorzystanie
3500 – 3510 200 CW, priorytet dla pracy międzykontynentalnej
3510 – 3560 200 CW, segment pasma preferowany do zawodów, 3555 kHz – QRS środek aktywności
3560 – 3580 200 CW, 3560 kHz – QRP środek aktywności
3580 – 3590 500 Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe
3590 – 3600 500 Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe, automatycznie sterowane stacje danych (bezobsługowe)
3600 – 3620 2700 Wszystkie emisje – emisje cyfrowe, automatycznie sterowane stacje danych (bezobsługowe), (*)
3600 – 3650 2700 Wszystkie emisje, 3630 kHz – środek aktywności Digital Voice, segment pasma preferowany do zawodów SSB, (*)
3650 – 3700 2700 Wszystkie emisje, 3690 kHz – środek aktywności SSB QRP
3700 – 3800 2700 Wszystkie emisje, segment pasma preferowany do zawodów SSB
3735 kHz – emisje obrazowe, środek aktywności
3760 kHz – Kanał ratunkowy 1. Regionu, środek aktywności
3775 – 3800 2700 Wszystkie emisje, priorytet dla pracy międzykontynentalnej
 • (*)
  • W przypadku braku łączności DX-owych, segmenty zawodów nie powinny obejmować wycinków 3500-3510 kHz lub 3775-3800 kHz. Stowarzyszenia członkowskie będą mogły ustalać inne (niższe) limity dla zawodów krajowych (w tych granicach).
  • Zakres 3510-3600 kHz może być wykorzystywany dla radiolatarni (bikonów) ARDF (CW) (Davos 2005)
  • Stowarzyszenia członkowskie powinny nawiązać kontakt z własnymi władzami telekomunikacyjnymi i wnioskować, aby nie przydzielano częstotliwości stacji innym niż amatorskie w segmencie pasma, który w ramach IARU został przypisany dla międzykontynentalnych łączności dalekiego zasięgu.

Pasmo 60 metrów

Pasmo wykorzystywane przez radioamatorów na zasadzie drugiej ważności.

Zakres (kHz) Szerokość pasma [Hz] Preferowane emisje i wykorzystanie
5351.5 – 5354.0 200 CW, emisje wąskopasmowe: patrz UWAGI
5354.0 – 5366.0 2700 Wszystkie emisje; Dla łączności głosowych preferowana emisja USB (##): patrz UWAGI
5366.0 – 5366.5 29 (!) Emisje wąskopasmowe słabych sygnałów: patrz UWAGI
 • UWAGI
  • CW: łączności CW są dopuszczone w całych zakresach pasm, poza częstotliwościami przeznaczonymi dla radiolatarni.
  • Emisje wąskopasmowe: emisje zużywające maksymalnie 500 Hz szerokości pasma, w tym CW, RTTY, PSK itd.
  • (##) Najwyższy odczyt częstotliwości dla emisji USB: 5363 kHz.
  • Ograniczenie dla maksymalnej maksymalnej wypromieniowanej mocy wynosi 15 W (e.i.r.p.)

Pasmo 40 metrów

Pasmo wykorzystywane przez radioamatorów na zasadzie wyłączności.

Zakres (kHz) Szerokość pasma [Hz] Preferowane emisje i wykorzystanie
7000 – 7040 200 CW, 7030 kHz – QRP środek aktywności
7040 – 7047 500 Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe
7047 – 7050 500 Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe, automatycznie sterowane stacje danych (bezobsługowe)
7050 – 7053 2700 Wszystkie emisje – emisje cyfrowe, automatycznie sterowane stacje danych (bezobsługowe)(*)
7053 – 7060 2700 Wszystkie emisje – emisje cyfrowe
7060 – 7100 2700 Wszystkie emisje, SSB segment pasma preferowany do zawodów
7070 kHz – Digital Voice środek aktywności
7090 kHz – SSB QRP środek aktywności
7100 – 7130 2700 Wszystkie emisje, 7110 kHz – Kanał ratunkowy 1. Regionu, środek aktywności
7130 – 7200 2700 Wszystkie emisje, segment pasma preferowany do zawodów SSB
7165 kHz – emisje obrazowe, środek aktywności
7175 – 7200 2700 Wszystkie emisje, priorytet dla pracy międzykontynentalnej

Pasmo 30 metrów

Pasmo wykorzystywane przez radioamatorów na zasadach drugiej ważności.

Zakres (kHz) Szerokość pasma [Hz] Preferowane emisje i wykorzystanie
10100 – 10140 200 CW, 10116 kHz – QRP środek aktywności
10140 – 10150 500 Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe
 • (*)
  • SSB może być wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych związanych z zapewnieniem natychmiastowego bezpieczeństwa dla życia i mienia, wyłącznie przez stacje uczestniczące w obsłudze łączności kryzysowej.
  • Wycinek pasma od 10120 kHz do 10140 kHz może być wykorzystywany do transmisji SSB w strefie Afryki na południe od równika w czasie lokalnych godzin dziennych.
  • Biuletyny informacyjne w paśmie 10 MHz nie powinny być nadawane jakąkolwiek emisją.

Pasmo 20 metrów

Pasmo wykorzystywane przez radioamatorów na zasadzie wyłączności.

Zakres (kHz) Szerokość pasma [Hz] Preferowane emisje i wykorzystanie
14000 – 14060 200 CW, preferowany segment dla zawodów, 14055 kHz – QRS – środek aktywności
14060 – 14070 200 CW, 14060 kHz – QRP – środek aktywności
14070 – 14089 500 Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe
14089 – 14099 500 Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe, automatycznie sterowane stacje danych (bezobsługowe)
14099 – 14101   IBP, wyłącznie dla radiolatarni (bikonów)
14101 – 14112 2700 Wszystkie emisje – emisje cyfrowe, automatycznie sterowane stacje danych (bezobsługowe)
14112 – 14125 2700 Wszystkie emisje
14125 – 14300 2700 Wszystkie emisje, SSB preferowany segment dla zawodów
14130 kHz – Digital Voice, środek aktywności
14195 kHz ± 5 kHz – priorytet dla ekspedycji DX-owych
14230 kHz – emisje obrazowe, środek aktywności
14290 kHz – SSB QRP – środek aktywności
14300 – 14350 2700 Wszystkie emisje, 14300 kHz -glob. łączność kryzysowa, środek aktywności

IBP = International Beacon Project


Pasmo 17 metrów

Pasmo wykorzystywane przez radioamatorów na zasadzie wyłączności.

Zakres (kHz) Szerokość pasma [Hz] Preferowane emisje i wykorzystanie
18068 – 18095 200 CW, 18086 kHz – QRP środek aktywności
18095 – 18105 500 Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe
18105 – 18109 500 Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe, automatycznie sterowane stacje danych (bezobsługowe)
18109 – 18111   IBP, wyłącznie dla radiolatarni (bikonów)
18111 – 18120 2700 Wszystkie emisje – emisje cyfrowe, automatycznie sterowane stacje danych (bezobsługowe)
18120 – 18168 2700 Wszystkie emisje
18130 kHz – SSB QRP środek aktywności
18150 kHz – Digital Voice środek aktywności
18160 kHz – Globalna łączność kryzysowa, środek aktywności

IBP = International Beacon Project


Pasmo 15 metrów

Pasmo wykorzystywane przez radioamatorów na zasadzie wyłączności.

Zakres (kHz) Szerokość pasma [Hz] Preferowane emisje i wykorzystanie
21000 – 21070 200 CW, 21055 kHz – QRS wolna telegrafia, środek aktywności
21060 kHz – QRP – środek aktywności
21070 – 21090 500 Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe
21090 – 21110 500 Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe, automatycznie sterowane stacje danych (bezobsługowe)
21110 – 21120 2700 Wszystkie emisje (z wyłączeniem SSB) – emisje cyfrowe, automatycznie sterowane stacje danych (bezobsługowe)
21120 – 21149 500 Emisje wąskopasmowe
21149 – 21151   IBP, odcinek wyłącznie dla radiolatarni (bikonów)
21151 – 21450 2700 Wszystkie emisje,
21180 kHz – Digital Voice środek aktywności,
21290 kHz – SSB QRP środek aktywności
21340 kHz – emisje obrazowe, środek aktywności
21360 kHz – Globalna łączność kryzysowa, środek aktywności

IBP = International Beacon Project


Pasmo 12 metrów

Pasmo wykorzystywane przez radioamatorów na zasadzie wyłączności.

Zakres (kHz) Szerokość pasma [Hz] Preferowane emisje i wykorzystanie
24890 – 24915 200 CW, 24906 kHz – QRP środek aktywności
24915 – 24925 500 Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe
24925 – 24929 500 Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe, automatycznie sterowane stacje danych (bezobsługowe)
24929 – 24931   IBP, odcinek wyłącznie dla radiolatarni (bikonów)
24931 – 24940 2700 Wszystkie emisje – emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje cyfrowe (bezobsługowe)
24940 – 24990 2700 Wszystkie emisje, 24960 kHz – środek aktywności, Digital Voice

IBP = International Beacon Project


Pasmo 10 metrów

Pasmo wykorzystywane przez radioamatorów na zasadzie wyłączności.

Zakres (kHz) Szerokość pasma [Hz] Preferowane emisje i wykorzystanie
28000 – 28070 200 CW, 28055 kHz – QRS szybka telegrafia, środek aktywności
28060 kHz – QRP środek aktywności
28070 – 28120 500 Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe
28120 – 28150 500 Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje cyfrowe (bezobsługowe)
28150 – 28190 500 Emisje wąskopasmowe
28190 – 28199   28190 – 28199 IBP, radiolatarnie (bikony) czynne wg podziału zgodnie z czasem regionalnym
28199 – 28201   IBP, radiolatarnie (bikony) czynne wg podziału zgodnie z czasem światowym
28201 – 28225   IBP, radiolatarnie (bikony) czynne w trybie ciągłym
28225 – 28300 2700 Wszystkie emisje – radiolatarnie (bikony)
28300 – 28320 2700 Wszystkie emisje – emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje cyfrowe (bezobsługowe)
28320 – 29100 2700 Wszystkie emisje
28330 kHz – Digital Voice, środek aktywności
28360 kHz – SSB QRP środek aktywności
28680 kHz – emisje obrazowe, środek aktywności
29000 – 29100 6000 Wszystkie emisje
29100 – 29200 6000 Wszystkie emisje – FM simpleks – kanały10 kHz
29200 – 29300 6000 Wszystkie emisje – emisje cyfrowe, automatycznie sterowane stacje danych (bezobsługowe)
29300 – 29510 6000 Satelity – linki ziemia-sateliat (uplink) i satelita-ziemia (downlink)
29510 – 29520   Kanał ochronny
29520 – 29590 6000 Wszystkie emisje – FM wejścia przemienników (RH1 – RH8)
29600 6000 Wszystkie emisje – kanał wywoławczy FM
29610 6000 Wszystkie emisje – FM przemienniki simpleksowe (retransmisja-wejście i wyjście)
29620 – 29700 6000 Wszystkie emisje – FM wyjścia przemienników (RH1 – RH8)
 • UWAGI:
  • Stowarzyszenia członkowskie powinny powiadomić wszystkich operatorów, aby nie nadawali na częstotliwościach pomiędzy 29.300 and 29.510 MHz, aby zapobiec interferencjom z linkami satelita-ziemia (downlink) dla satelitów amatorskich.
  • Powinny być stosowane preferowane częstotliwości pracy NBFM co 10 kHz od 29.110 do 29.290 MHz włącznie. Dewiacja ± 2,5 kHz – wykorzystywana przy maksymalnej częstotliwości modulacji 2,5 kHz.
  • IBP = International Beacon Project
Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
CZAS
UTC CET
Kalendarz
<< Kwiecień 2021 >>
Pn. Wt. Śr. Cz. Pt. Sb. Nd.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Następne: Więcej...:
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Nawigacja
Polecamy
Info online
Ostatnio na forum
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

2021-04-05 21:46
Może się w końcu doczekają Złość

2021-04-05 21:40
40 dyplomów dla SP9KRJ wysłane za prace w emisjach cyfrowych wysłane na pocztę, reszta jutro jakieś 46 dyplomów . W sumie 86 dyplomów czekać będzie na publikację .

2021-03-30 22:00
25.03 zakończył się konkurs 200-lecie rewolucji Greckiej . SP9KRJ zdobył 20 dyplomów przy wydatnej pracy SP9CJM, SP9NSA , SQ9LFQ. jeżeli kogoś pominąłem TO SORRY WINNETOU

2021-03-07 07:25
Wracałem sobie wczoraj z pracy na piechotę i facet wbijający na dachu młotkiem gwożdzie nazwał mnie małym paranoidalnym dziwakiem...alfabe
tem Morse'a. By sp7pki.

2021-01-14 15:13
Opłacone , ale nie zapomnieć klubu do obsługi w pzk zgłosić !!! Szok Złość

2021-01-12 11:44
Witam ! Składki PZK opłacone ??? Termin do 14 stycznia.

2020-12-26 23:51
Radosnych spokojnych świat Bożego Narodzenia życzy SQ9JYS oraz SQ9JYW

2020-11-10 19:28
Gdyby co to ja już miałem łączność z Kolegą SP9GTA Szeroki uśmiech

Ostatnie Fotki
zn1
zn2
zn3
Losowa Fotka